FTK

FasTracKids stāsts

FasTracKids stāsts

Ikviens bērns piedzimst ar unikālu spēju un talantu kopumu.

Kopš 1998. gada mūsu FasTracKids® programmas, kas tiek īstenotas centros un skolās visā pasaulē, sniedz bērniem unikālu mācīšanās pieredzi, kas ļaus viņiem gūt panākumus 21. gadsimtā. Mēs izstrādājām FasTracKids programmas, jo ticam, ka pastāv atšķirīgas pieejas bērnu izglītošanā — padarot mācības aizraujošas, lai tādā veidā bērni mācītos dabiski un nepiespiesti. Mēs koncentrējamies uz jaunākiem audzēkņiem, jo agrī bērnība ir nozīmīgs laika posms bērna dzīvē, kad nepieciešams pilnveidot viņu mācīšanās un domāšanas prasmes, kā arī veidot viņu emocionālo un sociālo inteliģenci. Ikviens bērns ir pelnījis iespēju attīstīt savu potenciālu, lai gūtu panākumus nākotnē.

Mūsu programmas stimulē bērna dabisko zinātkāri, balstoties uz mācību sistēmas FasTrack® priekšrocībām, lai veicinātu kritisko domāšanu, radošumu, komunikācijas un sadarbības prasmes, un pašapziņu. Mūsu programmas apvieno aizraujošus mācību plānus ar sadarbību veicinošu un uz izklaidi orientētu vidi, lai radītu dinamiskus 21.gadsimta skolniekus. Mūsu mērķis ir iemācīt jūsu bērniem domāt, nevis KO domāt, vienlaikus, radīt mīlestību uz mācīšanos visa mūža garumā.

Mācīšanās visa mūža garumā ir nozīmīga, jo vairs nepietiek tikai ar to, ka esi „gudrākais” klasē. Pasaule mainās arvien straujāk. Slavenais autors un Hārvardas Universitātes profesors Tonijs Vāgners (Tony Wagner) savā grāmatā “The Global Achievement Gap” (Globālais panākumu trūkums) apgalvo:

„Septiņas prasmes, kas nepieciešamas, lai izdzīvotu 21. gadsimtā, ir kritiskā domāšana un problēmu risināšana, sadarbības veidošana dažādos tīklos, elastība un spēja pielāgoties, iniciatīva un uz uzņēmējdarbību vērsta domāšana, efektīva mutiskā un rakstiskā komunikācija, piekļūšana informācijai un tās analizēšana, kā arī zinātkāres un iztēles pilnveidošana.”

 

Mēs būsim pagodināti, ja izvēlēsieties mūs par saviem partneriem, lai veidotu jūsu bērnu izglītības pamatus un padarītu viņus par spēcīgiem un neatkarīgiem domātājiem, kuri spēj veiksmīgi konkurēt globālā vidē.