FTK

FASTRACK TOTS

fastrack_tots_iconRāpojot, kustoties un smejoties, bērns izzina savu pasauli. Divus gadus veci bērni pēta un pārbauda savu apkārtējo pasauli, izmantojot savas maņas un izdarot savus secinājumus. Mūsu programma FasTrack® Tots palīdz nodrošināt jūsu mazuļa vajadzības, ļaujot spert pirmos soļus ceļā uz neatkarīgu mācīšanos, sadarbību un draudzību.

Programmas FasTrack Tots ietvaros notiek strukturēta vienu stundu ilga nodarbība, kas sniedz jūsu jaunajam skolniekam pirmo skolas pieredzi.  2–3,5 gadu vecumā bērnos konstruktīvi attīstās un uzlabojas viņu zinātkāre, komunikācija un, koncentrēšanās prasmes, pašcieņa un sociālās prasmes. Iesaistoties praktiskās aktivitātēs un mūsu vadītās spēlēs, bērni apgūst būtiskas sociālās prasmes, lai iemācītos sadarboties un draudzēties. Bērni dzied, kustas un veic mākslinieciskas un cita veida praktiskas aktivitātes, kas paredzētas, lai palīdzētu jūsu skolniekam pilnveidot būtiskas prasmes, kas nodrošinās stabilu pamatu pirmsskolas un oficiālajām skolas mācībām, kā arī dzīvei.

FasTrack TotsMūsu programmā FasTrack Tots iesaistītie bērni apgūst divpadsmit aizraujošus priekšmetus, tostarp piedalās skolotāju vadītās, bērnu izvēlētās aktivitātēs, piemēram, kļūstot par astronautiem, darbojoties kā režisori klases teātra iestudējumā vai veidojot pārdodamus produktus. Šīs konkrētam nolūkam paredzētās aktivitātes palīdz jaunajiem skolniekiem koncentrēties, vienlaikus veicinot radošumu. Aktīva prāta un ķermeņa stimulēšana palīdz jūsu mazuļiem būt laimīgiem, mācīties, kustēties un pilnveidoties.

Tiek organizētas vecāku un skolotāju sapulces, kurās notiek oficiālas pārrunas un tiek noteikti mērķi jūsu bērna panākumiem. Vecāku sapulču laikā vecāki un mūsu galvenie speciālisti izvērtēs skolnieku progresu un noteiks kopīgus mērķus, lai skolnieki sasniegtu konkrētos atskaites punktus.

Progresa ziņojumi

Sagatavojot audzēkņus turpmākiem sasniegumiem skolā, mēs uzraugam ikviena bērna progresu, kā kritēriju izmantojot sistēmu FasTrack® sniegtie ieguvumi. Pasniedzēji ir apguvuši novērošanas metodes, kas ļauj tiem precīzi novērtēt katra audzēkņa progresu.

Iknedēļas jaunumi

Visu programmu ietvaros tiek izsniegtas iknedēļas pārskata lapas, kas sniedz vecākiem ieskatu viņu bērnu nodarbībās. Ikviena pārskata lapa ir paredzēta, lai atspoguļotu bērnu apgūtās prasmes un sniegtu ieteikumus papildu mācībām mājās.

fastrack_tots_logo

Piesakiet savu mazuli bezmaksas iepazīšanās nodarbībai jau tagad!
Piezvaniet vietējam centram, lai uzzinātu par mācību pieejamību.