FTK

FASTRACK ENGLISH

FasTrack EnglishŠobrīd visā pasaulē ir 350 miljoni cilvēku, kuru dzimtā valoda ir angļu, un vēl vairāk tādu, kuriem angļu valoda ir otrā vai trešā valoda. Angļu valodas zināšanas palīdz veidot karjeru starptautiskās diplomātijas, tirdzniecības, transporta, izglītības un daudzās citās nozarēs. FasTracKids® sniedz atbalstu, pilnveidojot bērnu angļu valodas zināšanas, kas uzlabo viņu domāšanas veidu un saskarsmi ar apkārtējo pasauli. Optimālais vecums citas valodas raitai apguvei ir pirms 8 gadu vecuma. FasTracKids palīdz audzēkņiem patiešām pārzināt vairākas valodas, koncentrējoties uz lasīšanu, rakstīšanu un runāšanu angļu valodā.

Pētījumi liecina, ka cilvēkiem, kuri runā vairākās valodās, aktīvāk darbojas nervu sistēma, viņiem ir plašāks pasaules redzējums, kā arī pastāv mazāka iespēja, ka viņiem dzīves otrajā pusē varētu rasties kognitīvi traucējumi. Bērniem, kuri runā vairākās valodās, ir lielāks vārdu krājums, kas palīdz viņiem izprast pasauli un tā rezultātā kļūt par labākiem skolniekiem. Visbeidzot, vairāku valodu apguve ir viena no vispaliekošākajām dāvanām, ko varat sniegt savam bērnam.

Mūsu programmā FasTrack® English valoda, kurā var iesaistīties, sākot no 3 gadu vecuma, izklaidējošā un interaktīvā veidā bērniem tiek mācīta angļu valoda. Atšķirībā no tradicionālajām angļu valodas mācīšanas metodēm FasTracKids piedāvā īpaši šim nolūkam izstrādātu mācību plānu, kurā ietvertas aktivitātes, kas sniedz bērniem visaptverošu un aizraujošu pieredzi. Šīs programmas ietvaros audzēkņi mācās no mūsu iemīļotā burvju mākslinieka Makaji. Makaji un viņa draugi māca angļu valodu ar spēļu, stāstu, mīklu un izaicinājumu starpniecību.

Programmas beigās bērniem ir nodrošināts stabils pamats turpmākai angļu valodas apguvei. Mūsu angļu valodas programma ir pielāgota Kembridžas Universitātes iesācēju eksāmenam, kas jānokārto daudziem skolniekiem, pirms tie iestājas angļu valodas akadēmijās vai starptautiskās skolās.

Tiek organizētas vecāku un skolotāju sapulces, kurās notiek oficiālas pārrunas un tiek noteikti mērķi jūsu bērna panākumiem. Vecāku sapulču laikā vecāki un mūsu galvenie speciālisti izvērtēs skolnieku progresu un noteiks kopīgus mērķus, lai skolnieki sasniegtu konkrētos atskaites punktus.

 fastrack_english_logo

Piesakiet savu bērnu, lai sāktu angļu valodas mācības!
Piezvaniet vietējam centram jau tagad, lai uzzinātu par mācību pieejamību!