FTK

FasTrack Mācīšanās Potenciāla Novērtējums

Kā jūs varat palīdzēt bērniem kļūt par spējīgiem skolniekiem 21. gadsimtā?

Uzņēmuma FasTracKids® pārstāvji uzskata, ka bērna attīstībai jābūt daudzpusīgai. Nav jautājums par to, VAI bērns ir gudrs, bet gan, CIK gudrs!

Ikvienam bērnam ir savas individuālās mācīšanās paradumi, kas nosaka veidu, kādā bērns var  mācīties vislabāk. Piemēram, ja jūsu bērnam visvairāk piemīt ķermeņa – kustību intelekts, viņš varēs vislabāk iemācīties skaitīt, mētājot bumbu vai kāpjot pa trepēm. Savukārt, ja bērnam visvairāk piemīt muzikāli ritmiskais intelekts, viņš vislabāk iemācīsies skaitīt, izmantojot dzejoli vai dziesmu.

Lai sniegtu vislabāko atbalstu bērna attīstībai, jums jāzin, kādā veidā bērns mācas vislabāk. FasTracKids ir izveidojis mācīšanās potenciāla novērtējumu (FasTrack® Learning Potential Assessment). ŠīFasTrack Mācīšanās Potenciāla Novērtējums rīka pamatā ir izmantota Hovarda Gārdnera daudzpusīga intelekta teorija (multiple intelligences), kas nosaka, ka pastāv vairāki atsevišķi intelekta veidi. Ne tikai akadēmiski tradicionālie – verbālais un loģiski matemātiskais intelekts, bet arī citi ne mazāk svarīgie – telpiskais, ķermeņa – kustību, muzikālais, dabaszinātniskais, saskarsmes un pašizpratnes intelekts. Intelekts Gārdnera izpratnē ir indivīda intelektuālās spējas, kas nodrošina problēmu risināšanas prasmi un radošu darbību.

Ikviens bērns mācās, izmantojot unikālu astoņu mācīšanās intelektu kombināciju. Lai labāk izprastu bērna spējas, vispirms jāizprot viņa individuālās mācīšanās paradumi.

Uzņēmums FasTracKids palīdz noteikt bērna dominējošos mācīšanās paradumus ar vienkārša 30 minūšu novērtējuma palīdzību. Mūsu apmācību vietās sertificēts FasTracKids koordinators strādās ar jums un bērnu, lai veiktu izklaidējošu, uz attēliem balstītu novērtējumu. Pēc tā pabeigšanas jūs saņemsiet detalizētu ziņojumu, kurā ir noteikti bērna mācīšanās paradumi un sniegti ieteikumi, kā atbalstīt un turpmāk nodrošināt bērnu attīstību.

Ja izvēlēsieties pieteikt savus bērnus FasTracKids programmās, šī informācija palīdzēs arī pasniedzējiem saprast, kā vislabāk atraisīt bērna mācīšanās potenciālu.

Agrīnā bērnība ir tas mazais iespēju logs, kas nosaka visu bērna attīstību. Ļaujiet mums palīdzēt sagatavot bērnu skolai un dzīvei!

Sazinieties ar tuvāko FasTracKids apmācību vietu, lai pieteiktos novērtējumam!