FTK

FasTracKids izglītības mērķi

Edicational Goals

1. Rosināt mīlestību mācīties mūža garumā:

Mīlestību mācīties rada neremdināma zinātkāre un nepārtraukta pamudinājums. Bērniem patīk FasTracKids®, jo mūsu programmas aizrauj un vairo viņu iztēli. Bērns izjutīs prieku par panākumiem un, pateicoties tam, tieksies sasniegt arvien augstākus mērķus. Aktīvi iesaistoties mācību procesā, bērniem radīsies neremdināma vēlme uzzināt vairāk. Šī vēlme mācīties, mācīties visa mūža garumā kļūst par aizraušanos, kas ļauj gūt arvien jaunus panākumus.
Edicational Goals

2. Iemācīt, kā piemērot un nodot tālāk zināšanas:

Lai gūtu panākumus, būtiska ir prasme vairākos veidos izmantot apgūto informāciju. FasTracKids atbalsta bērnu, sniedzot viņam iespēju ne tikai iegaumēt informāciju, bet arī padziļināt izpratni par jauniem jēdzieniem un, visbeidzot, par pasauli kā tādu. Bērns iemācīsies klasificēt un dalīt kategorijās jaunus jēdzienus un pieredzes. Pēc tam viņš varēs piemērot šīs zināšanas problemātiskās ikdienas situācijās. Audzēkņa spēja uzņemt informāciju un sasaistīt to ar jaunu situāciju liecina par augstāku domāšanas līmeni, kas savukārt kalpo par pamatu panākumiem skolā un ārpus tās.

goal3

3. Veidot komunikācijas un runāšanas prasmes:

Parasti vieni no visveiksmīgākajiem indivīdiem ir tie, kuriem piemīt spēcīgas komunikācijas prasmes, tāpēc FasTracKids mācību plāna ietvaros bērniem tiek mācīts, kā pēc iespējas labāk izmantot komunikācijas prasmes. Katra nodarbība ir īpaši paredzēta, lai uzlabotu bērnu runāšanas un klausīšanās prasmes. Piemēram, ikvienā nodarbībā bērni tiek rosināti izmantot pilnus teikumus un jaunu vārdu krājumu. Iesaistoties lomu spēlēs un grupas aktivitātēs, bērni mācās izmantot sarunu vešanas prasmes un apvienoties komandā. Turklāt ikvienā nodarbībā bērniem tiek lūgts sakārtot savas domas īsās prezentācijās, kas jāsniedz klasesbiedriem. Šīs prezentācijas tiek filmētas, tādējādi nodrošinot bērniem iespēju izvērtēt gan pašu, gan klasesbiedru darbu. Rezultātā, pabeidzot  FasTracKids mācības, bērni ir pārliecināti par sevi un spēj efektīvi komunicēt.

goal4

4. Pilnveidot radošās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes:

Spēja radoši domāt un risināt problēmas parasti ieņem augstu vietu darba devējiem nepieciešamo prasmju sarakstā. FasTracKids mācību plāns veicina aktīvu un reaktīvu domāšanu, tā ietvaros pasniedzot bērniem aizraujošus priekšmetus un iesaistot viņus interesantās aktivitātēs. Eksperimenti un praktiskas aktivitātes ļauj bērnam pēc iespējas labāk izmantot radošās problēmu risināšanas, kritiskās domāšanas un izteiksmīgas runas prasmes. Turklāt bērniem ir iespēja apvienoties, lai apvienotu darba spējas kopīga mērķa sasniegšanai. Šī pieredze apveltīs viņus ar prasmēm un pārliecību, kas ir nepieciešamas, lai efektīvi darbotos jebkādā komandā un atrisinātu jebkādas problēmas.

goal5

5. Veicināt līderību un personīgo izaugsmi:

Visā bērnu dzīves laikā viņiem nāksies saskarties ar situācijām, kurās būs jābūt gan līderiem, gan arī jāprot sekot citiem līderiem. FasTracKids sagatavo bērnus, ļaujot viņiem uzņemties pozitīvas līderu lomas, iesaistoties lomu spēlēs un sadarbojoties grupā. Viņiem tiek arī dota iespēja pakļauties citu vadībai un kļūt par funkcionāliem komandas dalībniekiem. Mazas grupas ir atbildīgas par lēmumu pieņemšanu un to īstenošanu, lai sasniegtu kādu kopīgu mērķi. Šī saskarsmes un vadības prasmju izmantošana palīdz audzēkņiem būt motivētiem attiecīgajos apstākļos un sasniegt personīgus mērķus gan skolā, gan dzīvē.

goal6

6. Sagatavot bērnu skolai un dzīvei:

Kad bērni iekļausies darba tirgū, iespējams, ka viņi ieņems tādus amatus un strādās profesijās, kas šobrīd vēl nav zināmas. Bērniem būs nepieciešama spēja radoši domāt, lai gūtu panākumus dinamiski mainīgajā pasaulē. FasTracKids klase ir bērniem pielāgota un pasniedzēju pārvaldīta vide, kurā audzēkņi tiek rosināti būt par svarīgiem mācību procesa noteicējiem. Interaktīvās tāfeles jeb FasTrack® Mācību stacijas izmantošana iedrošina bērnus efektīvi pielietot tehnoloģijas. Mūsu mācību plāns ietver praktiskas aktivitātes, lomu spēles, eksperimentus un video materiālu veidošanu, lai nodrošinātu izklaidējošas un interaktīvas nodarbības. Mācību procesā pieaugs jūsu bērna pašapziņa un pašvērtējums, kas kalpos par stabilu pamatu turpmākajām mācībām.