FTK

FASTRACK EXPLORERS

fastrack_explorers_iconPirmsskolas mācību pieredze nosaka, kāda būs jūsu bērna attieksme pret skolu. Vislabāko pirmo skolas pieredzi jūsu bērnam nodrošina programma FasTrack® Explorers. Mūsu sevi pierādījusī metode, kas nodrošina stingru pamatu mācībām, ir iestrādāta mūsu vairākas dienas ilgajā pirmsskolas programmā. Mācību plāns FasTrack Explorers  2–4 gadus veciem bērniem sniegs jūsu bērnam interaktīvu, digitālu mācību pieredzi, kas nodrošina iespēju sadarboties ar skolotājiem un vienaudžiem.

Ik dienu jūsu bērnam ir iespēja izmantot tehnoloģijas, kas bieži ir ļoti svarīgas 21. gadsimta skolniekiem, kamēr minētā sadarbība veicina jūsu bērna kognitīvo attīstību.

FasTrack ExplorersFasTracKids® skolotāji ir apmācīti attiecībā uz ikvienu attīstības atskaites punktu, ko jūsu bērns sasniegs šajā laika periodā, kā arī izprot tos. Integrējot digitālās mācības, problēmu risināšanas prasmes un koncentrēšanos uz katra bērna sociālemocionālo attīstību, tiek nodrošināta pilnīga klases pieredze šai vecuma grupai. Viena programmas FasTrack pētnieki nodarbību diena ietver muzikālas, mākslinieciskas un kustību aktivitātes, kas intensīvi nodarbinās jūsu bērnu. Izmantojot FasTracKids metodi, nodarbību dienā tiek iekļauta arī agrīna pirmslasīšanas un matemātikas mācīšanās prasmju apguve.

Jūs kā vecāki tiksiet informēti par savu bērnu progresu ik mēnesi, izsniedzot novērojumu kontrolsarakstu. Tas palīdzēs jums un klases skolotājai sadarboties, lai izveidotu mācību plānu atbilstoši jūsu bērna gatavībai skolai. Tiek organizētas vecāku un skolotāju sapulces, kurās notiek oficiālas pārrunas un tiek noteikti mērķi jūsu bērna panākumiem. Vecāku sapulču laikā vecāki un mūsu galvenie speciālisti izvērtēs skolnieku progresu un noteiks kopīgus mērķus, lai skolnieki sasniegtu konkrētos atskaites punktus.

Progresa ziņojumi

Vecāki saņem ikmēneša novērojumu kontrolsarakstu, kurā atspoguļoti mūsu audzēkņu sasniegtie attīstības atskaites punkti. Skolotāji arī izsniedz detalizētus dokumentus par klasē notiekošajām mācībām. Vecāki un pasniedzēji sadarbojas, lai nodrošinātu audzēkņu nepārtrauktu pilnveidošanos un attīstību.

Iknedēļas jaunumi

Visu programmu ietvaros tiek izsniegtas iknedēļas pārskata lapas, kas sniedz vecākiem ieskatu viņu bērnu nodarbībās. Ikviena pārskata lapa ir paredzēta, lai atspoguļotu bērnu apgūtās prasmes un sniegtu ieteikumus papildu mācībām mājās.

fastrack_explorers_logo

 Nāciet un kļūstiet par pētniekiem kopā ar mums jau tagad!
Piezvaniet vietējam centram, lai uzzinātu par mācību pieejamību.