FTK

KONKURSS VOICES OF FASTRACKIDS

 

Uzņēmums FasTracKids® nodrošina jūsu bērniem visu rīkus, kas nepieciešami panākumu gūšanai 21. gadsimtā. Viena no visbūtiskākajām prasmēm ir efektīva komunikācija. Viens no veidiem, kā uzņēmums FasTracKids veicina bērna komunikācijas prasmes, ir, katras nodarbības beigās uzdodot izveidot īsu prezentāciju par nodarbībā apgūto.

Lai izvērstu šādu mācīšanos starptautiskā mērogā, uzņēmums FasTracKids ik gadu rīko starptautisku runas konkursu Voices of FasTracKids (FasTracKids balsis). Šajā konkursā programmā FasTrack® Fundamentals iesaistītie bērni demonstrē savu grūto darbu un progresu, sacerot, sarakstot un prezentējot runu savā dzimtajā valodā. Ikviens dalībnieks uzstājas ar savu runu klasesbiedru priekšā, un FasTracKids skolotājs to filmē.

Šogad konkursā piedalījās 217 bērni no 39 «FasTracKids» mācību centriem 18 valstīs, padarot to par dalībniekiem bagātāko «Voices of FasTracKids» konkursu līdz šim.

Audzēkņu vecuma grupā 5-6 gadi, 1. vietas ieguvēja ir Vanesa Vasiļevska no Jēkabpils.

Savukārt, audzēkņu vecuma grupā 7+ gadi, pirmo godalgu saņēma Gustavs Osītis no Jelgavas.

Sveicam laureātus un viņu pasniedzējus – Sarmīti Stikāni no Jēkabpils un Indru Grosgali Jelgavā!