FTK

KONKURSS VOICES OF FASTRACKIDS

Šogad mēs vēlamies dzirdēt no mūsu audzēkņiem un pasniedzējiem to, kāda, viņuprāt, izskatīsies nākotne. Mēs vēlamies, lai šī gada prezentācijās tiktu uzsvērta zinātnes mīlestība un mūsu STEM tēmas visās mūsu programmās. Kopā ar katru videoklipu mēs lūdzam iesūtīt vienu rindkopu un ilustrāciju, ko izmantosim, lai sastādītu kopīgu grāmatu, lai ar to izplatītu visiem FasTracKids dalībniekiem.

Audzēkņi demonstrēs to, ko viņi ir iemācījušies FasTracKids. Konkursā, kura mērķis ir veidot komunikāciju, pārliecību un radošumu, bērni sacentīsies ar vienaudžiem vienā vecumā un valodā, nofilmējot uzrunu, kas ilgst no 50 sekundēm līdz 2 minūtēm.

Uzņēmums FasTracKids® nodrošina jūsu bērniem visu rīkus, kas nepieciešami panākumu gūšanai 21. gadsimtā. Viena no visbūtiskākajām prasmēm ir efektīva komunikācija. Viens no veidiem, kā uzņēmums FasTracKids veicina bērna komunikācijas prasmes, ir, katras nodarbības beigās uzdodot izveidot īsu prezentāciju par nodarbībā apgūto.

Lai izvērstu šādu mācīšanos starptautiskā mērogā, uzņēmums FasTracKids ik gadu rīko starptautisku runas konkursu Voices of FasTracKids (FasTracKids balsis). Šajā konkursā programmā FasTrack® Fundamentals iesaistītie bērni demonstrē savu grūto darbu un progresu, sacerot, sarakstot un prezentējot runu savā dzimtajā valodā. Ikviens dalībnieks uzstājas ar savu runu klasesbiedru priekšā, un FasTracKids skolotājs to filmē.

Gadu gaitā Voices of FasTracKids ir kļuvis par bērnu, skolotāju un vecāku iecienītu pasākumu. 2016. gadā FasTracKids balsīs piedalijās 104 konkursanti no 26 centriem 15 valstīs, bet 2019. gadā dalībnieku skaits pieauga līdz 408 no 79 centriem 21 valstī!

Konkursa laureāti no Latvijas:

  • Audzēkņu vecuma grupā 5-6 gadi, 1. vietas ieguvēja bija Vanesa Vasiļevska no Jēkabpils.

  • Savukārt, audzēkņu vecuma grupā 7+ gadi, pirmo godalgu saņēma Gustavs Osītis no Jelgavas.