FTK

FASTRACK FUNDAMENTALS

FasTrack FundamentalsProgramma FasTrack® Fundamentals ļauj izklaidējošā un interaktīvā veidā mācīt jūsu bērnam nepieciešamās prasmes, lai gūtu panākumus 21. gadsimtā. Izmantojot FasTrack® mācību palīglīdzekli un mūsu metodiku, kas ir vērstas uz bērna pilnvērtīgu attīstību, programma FasTrack Fundamentals ļauj piemērot līdzsvarotu mācību pieeju attiecībā uz 3–8 gadus veciem bērniem. Mūsu sadarbību veicinošā klases vide sniedz jūsu bērnam iespēju attīstīt radošumu, sasniegt jaunus augstumus un pilnībā izmantot viņa potenciālu.

Programmas FasTrack Fundamentals ietvaros divu gadu garumā tiek sniegta izglītība, mācot 12 priekšmetus, sākot no nodarbības Radošā literatūra un beidzot ar nodarbību No ekonomikas līdz bioloģijai. Ikvienā nodarbībā jūsu bērnam būs jāpārvar izaicinājumi, balstoties uz īpaši šim nolūkam paredzētu izklaidējošu mācību plānu, kas palīdzēs raisīt mīlestību pret mācībām mūža garumā.

Jūsu bērns ne tikai apgūs stimulējošu mācību saturu, bet arī iegūs vērtīgas prasmes mācībām un panākumiem nākotnē. Mūsu unikālā mācību pieeja ir izstrādāta, īpaši balstoties uz sistēmu FasTrack® sniegtie ieguvumi:

FasTrack FundamentalsRadošums – ļauj audzēkņiem izmantot viņu iztēli, lai risinātu sarežģītas problēmas.

Kritiskā domāšana rosina audzēkņus analizēt un noformulēt jēdzienus un idejas.

Komunikācija – sniedz atbalstu audzēkņiem, lai viņi varētu noformulēt un skaidri izteikt domas.

Sadarbība – apvieno audzēkņus mazās komandās, lai radītu produktus un rastu risinājumus.

Pārliecība – sniedz drošību, lai bērni spētu pieņemt gan panākumus, gan neveiksmes.

Tiek organizētas vecāku un skolotāju sapulces, kurās notiek oficiālas pārrunas un tiek noteikti mērķi jūsu bērna panākumiem. Vecāku sapulču laikā vecāki un mūsu galvenie speciālisti izvērtēs skolnieku progresu un noteiks kopīgus mērķus, lai skolnieki sasniegtu konkrētos atskaites punktus.

Progresa ziņojumi

Sagatavojot audzēkņus turpmākiem sasniegumiem skolā, mēs uzraugam ikviena bērna progresu, kā kritēriju izmantojot sistēmu FasTrack sniegtie ieguvumi. Pasniedzēji ir apguvuši novērošanas metodes, kas ļauj tiem precīzi novērtēt katra audzēkņa progresu.

Iknedēļas jaunumi

Visu programmu ietvaros tiek izsniegtas iknedēļas pārskata lapas, kas sniedz vecākiem ieskatu viņu bērnu nodarbībās. Ikviena pārskata lapa ir paredzēta, lai atspoguļotu bērnu apgūtās prasmes un sniegtu ieteikumus papildu mācībām mājās.

fastrack_fundamentals_logo

 Kļūstiet par mūsu partneri jūsu bērna izglītībā.
Piezvaniet vietējam centram, lai pieteiktos bezmaksas iepazīšanās nodarbībai!