FTK

FasTrack priekšrocības

top1-300x30021. gadsimta skolnieks ir spēcīgs un neatkarīgs domātājs, kurš spēj efektīvi konkurēt globālā vidē. Mēs nodrošinām bērnam nepieciešamās, dzīvi noteicošas mācīšanās prasmes, lai atraisītu visu bērna potenciālu un sagatavotu viņu skolai un dzīvei.

Ikviena FasTracKids® programma piedāvā mācīšanās prasmju kopumu, kas veido FasTrack® priekšrocības. Šīs priekšrocības ir vērstas uz mācību procesu jeb uz to, KĀ domāt, NEMĒĢINOT vienkārši iemācīties no galvas mācību saturu un tikai koncentrēies uz to, KO domāt, vienlaikus, nodrošinot izklaidi visā nodarbības laikā.

FasTrack priekšrocības

Kritiskā domāšana

Fastrackids Kritiskā domāšanaIkviena FasTracKids nodarbība sniedz jūsu bērnam iespēju pārdomāt un atbildēt, iesaistoties problēmu risināšanas aktivitātēs. Šis domāšanas process māca audzēkņiem analizēt pieņēmumus, izdomāt alternatīvus risinājumus un pieņemt uz zināšanām balstītus lēmumus. Kritiskā domāšana kļūst par arvien nozīmīgāku ikdienas sastāvdaļu, kad audzēkņi dodas turpināt mācības augstskolās un uzsāk savas profesionālās gaitas.

Sadarbība

Mēs zinām, ka bērni šajā vecumā vislabāk apgūst sociālās iemaņas vienaudžu vidū. Fastackids Collaboration Mūsu klases sadarbību veicinošā vide  sniedz bērnam iespēju sadarboties ar citiem audzēkņiem un mācīties no viņiem. Šī unikālā iespēja savukārt ļauj pilnveidot prasmes, kas nepieciešamas, lai organizētu un plānotu, sadarbotos ar citiem, nodrošinātu atgriezenisko saiti un novērtētu savu mācību progresu paši. FasTracKids sniegtie uzdevumi palīdz bērnam saprast, kā darboties komandā, uzlabojot viņu vadības spējas, kā arī sadarbības prasmes. Sadarbību veicinošā klases vide ļauj jūsu bērnam kļūt par cilvēku, kurš iemīļos mācības mūža garumā, pateicoties sadarbībai ar pārējiem.

Radošums

Fastrackids creativityFasTracKids metodika ļauj paplašināt un stimulēt jūsu bērna radošumu. Bērnam klasē ir daudz iespēju rast radošus risinājumus un dalīties ar tiem. Bērns tiek nepārtraukti rosināts būt konstruktīvi zinātkārs, kas veicina kognitīvo attīstību. Daudzu priekšmetu apguve sniedz bērniem iespēju izpētīt jaunas tieksmes un izmantot viņu radošumu sarežģītās situācijās, kurās nepieciešama domāšana. Mūsu programmas palīdzēs bērnam, radoši domāt, izteikt savas domas un risināt problēmas.

Komunikācija

Fastrackids CommunicationVisas FasTracKids klases nodrošina ar valodu piesātinātu vidi, kurā bērni klausās un atbild, iesaistoties stimulējošās sarunās. Šis nepārtrauktais darbs ar augsta līmeņa jēdzieniem nodrošina pamatu pārliecinošas komunikācijas prasmju apguvei. Bērni tiek rosināti veidot pilnīgus teikumus, lai varētu izteikt kompleksas domas. Daudzās FasTracKids mācību sistēmā ietvertajās programmās bērnam ir iespējas sagatavot un sniegt prezentācijas, kuras tiek nofilmētas un tās novērtē mācību biedri un vecāki.

Pārliecība

Fastrackids ConfidenceFasTracKids metodika nodrošina pozitīvu atmosfēru, kurā mēs koncentrējamies uz bērna prasmju uzlabojumiem, nevis uz atbilžu pareizību. Šī konstruktīvā vide, kurā bērni īsteno projektus gan individuāli, gan arī grupā, nostiprina viņos pārliecību. Šī pārliecība ļauj tiektis gūt panākumus arī turpmāk, stājoties pretī izaicinājumiem bez bailēm un pārliecībā par izdošanos. Bērnam, sākot uzņemties atbildību par mācībām, FasTracKids programmas ar pozitīvu motivācijas stiprināšanu attīsta spēju apzināties un novērtēt savus panākumus un izjust lepnumu.