FTK

FASTRACK MUSIC

FasTrack MusicVai jūs zināt, ka mūzika ir kā atsperšanās punkts, lai bērns gūtu panākumus arī tādos priekšmetos kā matemātika, dabas zinātnes, lasīt un rakstīt prasmes? Programmas FasTrack® Music mācību plāns ABC Music & Me™ (Mūzikas pamati un es) radošā un izklaidējošā veidā veicina bērna mācības, kustības un augšanu. Mūsu metodika uzlabo smadzeņu attīstību, kā arī veicina radošumu un pašapziņu, vienlaikus atraisot iztēli un interesi par mūziku. Mūsu neatkarīgais pētījums parāda, ka programmā FasTrack Music iesaistītajiem bērniem ievērojami uzlabojās valodas, lasīt un rakstīt prasme, salīdzinot tos ar programmā neiesaistītiem vienaudžiem.

Mēs piedāvājam četrus programmas FasTrack Music līmeņus, no kuriem ikviens ir pielāgots bērna vecumam, attīstības stadijai un mācību stilam. Katrā mūzikas nodarbībā mēs veicinām, ka bērns ar prieku apgūst sociālās, emocionālās, izziņas, valodas, lasīt un rakstīt prasmes, kā arī kustības.

Atrodiet tālāk redzamajā sarakstā nodarbību, kas ir vispiemērotākā jūsu bērnam.

FasTrack MusicSing and Play (Dziedi un rotaļājies), 1–2 gadi

Mūsu programma Dziedi un rotaļājies tika izveidota mūsu visjaunākajiem audzēkņiem. Tā nodrošina sajūtām bagātu vidi, kurā apvienota mūzika, kustības un izklaide, lai veidotu un nostiprinātu mazuļa nervu sistēmu. Ikvienā FasTrack Music nodarbībā Dziedi un rotaļājies ir brīži, kad tiek veidota īpaša saikne starp vecāku un bērnu, kā arī tas ir sākums, lai iedvestu bērnā mīlestību pret mūziku visa mūža garumā. Sazinieties ar tuvāko apmācību vietu, lai pieteiktu bērnu jau tagad.

FasTrack MusicWiggle and Grow (Kusties un audz), 2–3 gadi

Mūsu nodarbība Kusties un audz sniedz darbīgiem mazuļiem iespēju izzināt un atklāt, ierosināt savas idejas un reaģēt individuālā veidā. Jūsu aktīva iesaistīšanās sniedz bērnam nepieciešamo drošības sajūtu. Spēlējot instrumentus, dziedot un dejojot, jums atklāsies aizraujoša muzikālā pasaule, un jūs vienlaikus palīdzēsiet attīstīt bērnā pašapziņu, paškontroli un agrīnas valodas prasmes. Sazinieties ar tuvāko apmācību vietu, lai pieteiktu bērnu jau tagad.

FasTrack MusicLaugh and Learn (Smejies un mācies), 3–4 gadi

Pirmsskolas vecuma bērniem padodas lomu spēles, tādēļ mūsu nodarbībā Kusties un priecājies ir iekļautas dziesmas, stāsti un instrumentu ansamblis, lai vairotu bērna plaukstošo radošumu. Turklāt tas ir jautri! Programma FasTrack Music sniedz kognitīvus, emocionālus un sociālus ieguvumus, kas ir ideāli piemērota pirmsskolas vecuma bērnam. Sazinieties ar tuvāko apmācību vietu, lai pieteiktu bērnu jau tagad.

 

FasTrack MusicMoove and Groove (Kusties un priecājies), 4–6 gadi

Agrīnā skolas vecuma bērniem, kuri turpina piedalīties programmā FasTrack Music, ir labākas mācīšanās spējas un lielāka mīlestība pret mūziku visa mūža garumā. Programmas FasTrack Music ietvaros topošais mūziķis tiks iepazīstināts ar mūzikas jēdzieniem, nošu rakstiem un vokālās attīstības pamatiem, tādējādi veidojot lielisku pamatu jebkurām mūzikas nodarbībām, kurās bērns varētu iesaistīties nākotnē. Bērni iepazīst plašu mūzikas žanru un orķestra instrumentu klāstu, ne tikai kopīgi spēlējot ansamblī, bet arī ar mūzikas, spēļu un dažādu tautu teiku starpniecību. Šīs nodarbības sniedz muzikālu mācīšanās pieredzi, kas nodrošina pamatu panākumiem nākotnē. Sazinieties ar tuvāko apmācību vietu, lai pieteiktu bērnu jau tagad.

fastrack_music_logo

Mūzika nodrošina bērnam stabilu pamatu mācībām.
Sazinieties ar tuvāko apmācību vietu, lai uzzinātu par programmas pieejamību.