FTK

Privātuma Politika

Uzņēmuma FasTracKids International, LTD.

tīmekļa vietnes privātuma politika

Paldies, ka apmeklējāt uzņēmuma FasTracKids International, Ltd. (turpmāk — FasTracKids) tīmekļa vietni (turpmāk — mūsu tīmekļa vietne). Šī privātuma politika nosaka, kā uzņēmums FasTracKids rīkosies ar informāciju, ko uzzina par jums, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Izņemot, kur skaidri norādīts citādi, vārds mēs šajā privātuma politikā attiecas uz uzņēmumu FasTracKids. Atsauces uz mūsu tīmekļa vietni šajā privātuma politikā attiecas gan uz vietni“www.fastrackids.lv” gan uz vietni “www.fastrackparents.com.

Ja esat pašreizējs mūsu franšīzes ņēmējs, licences ņēmējs, galvenais franšīzes ņēmējs vai teritorijas attīstītājs (turpmāk ikviens no tiem — franšīzes ņēmējs), atsauces uz mūsu tīmekļa vietni attiecas uz mūsu tīmekļa vietnes franšīzes ņēmēju apakšdomēniem, franšīzes ņēmēju valstu domēniem un jebkādiem citiem ziņojumdēļa pakalpojumiem, tērzēšanas vietām, blogiem, forumiem un saistītām komunikācijas iespējām, kas izveidotas, lai jūs varētu komunicēt ar citiem pārstāvjiem FasTracKids franšīžu sistēmā, kas paredzēta tikai un vienīgi franšīzes ņēmēju lietošanai (turpmāk kopīgi saukts — franšīžu forums).

Lūdzu, esiet droši, ka mums nav nekā svarīgāka kā mūsu apmeklētāju privātums. Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs neiegūstam nekādu informāciju, pēc kuras jūs var identificēt, ja vien neizvēlaties sniegt mums šādu informāciju brīvprātīgi. Sniedzot mūsu tīmekļa vietnē informāciju, pēc kuras jūs var identificēt, jūs piekrītat mūsu privātuma politikas noteikumiem.

Konfidencialitāte

Mēs esam vienīgais mūsu tīmekļa vietnē iegūtās informācijas īpašnieks. Mēs sniegsim jūsu personīgo informāciju trešām personām, ja tas vispār būs nepieciešams, tikai šajā privātuma politikā aprakstītajos veidos vai tikai tad, ja to noteiks likums, vai, balstoties uz labticīgu uzskatu, ka šāda informācijas sniegšana ir nepieciešama, lai izpildītu spēkā esošās likumdošanas prasības.

Informācijas ieguve un lietošana

Automātiska ieguve. Kā vairumā tīmekļa vietņu, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, mēs automātiski iegūstam un saglabājam tālāk minēto informāciju, pēc kuras nevar identificēt personas:

  • apmeklējuma datums un laiks;
  • sākotnējā IP adrese;
  • izmantotā pārlūkprogramma un operētājsistēma (ja šādu informāciju sniedz pārlūkprogramma);
  • atsauces lapas URL (ja šādu informāciju sniedz pārlūkprogramma);
  • pieprasītais objekts;
  • pieprasījuma pabeigšanas statuss;
  • lapas, kas apmeklētas.

Mēs izmantojam šo automātiski iegūto informāciju, lai noteiktu dažādu tīmekļa vietnes sadaļu apmeklētāju skaitu, kā arī tā palīdz mums padarīt mūsu tīmekļa vietni noderīgāku apmeklētājiem. Tas ietver regulāru žurnālu analīzi, lai noteiktu trafiku mūsu serveros, apkalpoto lapu skaitu un pieprasījumu pēc konkrētām mūsu tīmekļa vietnes sadaļām un interesējošām tēmām. Mēs varam saglabāt šos žurnālus nenoteiktu laiku, izmantot tos jebkurā laikā un veidā, kā uzskatām par nepieciešamu, kā arī padarīt tos pieejamus trešām personām bez jūsu ziņas un piekrišanas. Mēs neveidojam saites starp šiem automātiski iegūtajiem datiem un informāciju, pēc kuras var identificēt personas.

Brīvprātīga informācijas sniegšanaMūsu ierastās uzņēmējdarbības prakses ietvaros mēs izmantojam savu tīmekļa vietni, lai sazinātos ar plašāku sabiedrību, mūsu izstrādājumu un pakalpojumu pircējiem, ieinteresētajiem potenciālajiem un esošajiem franšīzes ņēmējiem. Šī procesa ietvaros bieži ir nepieciešams iegūt personīgu informāciju. Piemēram, ja jūs esat ieinteresēts potenciāls franšīzes ņēmējs, mēs varam lūgt jūs iesniegt izskatīšanas lūguma veidlapu, norādot jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, faksa numuru, vecumu, ģimenes stāvokli, informāciju par dzīvesbiedru un apgādājamiem, nodarbinātības vēsturi, profesionālo piederību, pieredzi, paredzamos jūsu franšīzes darbības plānus, informāciju par jebkādiem partneriem, uzņēmējdarbības un personīgajiem mērķiem, finanšu informāciju un/vai citu personīgu informāciju, lai mēs varētu ātri un precīzi atbildēt uz jūsu pieprasījumu. Ja jūs esat vecāks vai likumīgais aizbildnis, kurš pieprasa informāciju par FasTracKids pakalpojumiem vai konkrētu franšīzes atrašanās vietu, jūs varat iesniegt šo pieprasījumu, norādot jūsu vārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru un jebkādu citu informāciju, kas var būt mums nepieciešama. Ja jūs esat vecāks vai likumīgais aizbildnis skolniekam, kurš šobrīd ir reģistrēts mūsu kursiem, un vēlaties piekļūt vecākiem paredzētajām sadaļām mūsu tīmekļa vietnē, mēs varam lūgt jums norādīt jūsu vārdu, jūsu bērna vārdu un citu informāciju par jums un jūsu bērnu, kā arī informāciju par jūsu bērna iesaistīšanos kursos, lai apstiprinātu jūsu bērna reģistrāciju vai citā nolūkā. Ja jūs esat mūsu franšīzes ņēmējs, mēs varam lūgt sniegt konkrētu informāciju par jums un jūsu uzņēmējdarbību, lai apstiprinātu jūsu tiesības piekļūt franšīžu forumam vai citā nolūkā. Jūs sniedzat jebkādu personīgu informāciju par sevi pilnīgi brīvprātīgi. Ja jūs izvēlaties sniegt kādu personīgu informāciju mūsu tīmekļa vietnē, aizpildot veidlapas, kurās jānorāda personīga informācija, un nospiežot pogu Iesniegt vai citas līdzīgas pogas, mēs drīkstam koplietot šo informāciju mūsu organizācijas iekšienē, tostarp ar īpašniekiem, amatpersonām, direktoriem un konkrētiem darbiniekiem pēc nepieciešamības, pārstāvjiem un aģentiem. Mēs drīkstam izmantot šo brīvprātīgi sniegto informāciju, lai atbildētu uz jūsu tūlītējo pieprasījumu, lai apstiprinātu jūsu tiesības piekļūt atsevišķām mūsu tīmekļa vietnes sadaļām un lai nākotnē sazinātos un turpinātu komunikāciju ar jums, tostarp sūtītu jums reklāmmateriālus un citu informāciju. Mēs varam uzglabāt drošā vietā jebkādu personīgo informāciju, ko jūs sniedzat tikai mūsu tīmekļa vietnē, līdz brīdim, kad pieprasāt, lai mēs dzēstu jūsu personīgo informāciju, kā izklāstīts tālāk sadaļā Piekļuve personīgai informācijai, vai līdz brīdim, kad uzskatām šo informāciju par nevajadzīgu mūsu ierastās uzņēmējdarbības īstenošanai. Jūsu personīgā informācija tiks dzēsta vai izņemta tādā veidā, kas nodrošina vislabāko jūsu personīgās informācijas aizsardzību.

Informācijas koplietošana ar trešām personām. Mēs drīkstam koplietot informāciju, pēc kuras nevar identificēt personas, piemēram, automātiski iegūto informāciju jūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā, ar jebkādām trešām personām bez jūsu ziņas vai piekrišanas. Parasti mēs nekoplietojam nekādu jūsu sniegto informāciju, pēc kuras jūs var identificēt, ne ar vienu personu ārpus mūsu organizācijas un franšīžu sistēmas, ar jebkādu citu juridisku personu vai organizāciju, vai valsts aģentūru, izņemot gadījumus, kad esam saņēmuši jūsu iepriekšēju rakstisku piekrišanu vai kad informācija jāsniedz saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Mēs skaidri paturam tiesības atklāt jūsu personīgo informāciju saskaņā ar likumdošanas prasībām un gadījumos, kad uzskatām tās atklāšanu par nepieciešamu, lai aizsargātu mūsu tiesības un/vai ievērotu tiesas sēdes, tiesas izpildraksta vai tiesas procesa prasības. Mēs drīkstam atklāt jūsu personīgo informāciju franšīzes ņēmējiem un īpašniekiem, amatpersonām, direktoriem un konkrētiem darbiniekiem pēc nepieciešamības, kā arī pārstāvjiem un aģentiem. Jo īpaši, ja esat vecāks vai likumīgais aizbildnis, kurš pieprasa informāciju par FasTracKids pakalpojumiem vai konkrētas franšīzes atrašanās vietu, mēs atklāsim jebkādu jūsu sniegto personīgo informāciju franšīzes ņēmējam, kurš pārvalda attiecīgo franšīzi. Mēs drīkstam arī atklāt jūsu personīgo informāciju trešām personām, ar kurām mums ir noslēgti līgumi mūsu uzņēmējdarbības atbalstam. Mēs skaidri paturam tiesības atklāt jūsu personīgo informāciju, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu ievērošanu vai lai garantētu citu lietotāju aizsardzību un drošību.

Mēs varam pārsūtīt jūsu personīgo informāciju organizācijai vai personai, kas pārņem tiesības apvienošanās, konsolidācijas vai cita veida reorganizācijas gadījumā vai tādā gadījumā, ja tiek pārdoti būtībā visi tāda uzņēmuma aktīvi, kurā mēs esam iesaistīti.

E-pasts. Nosūtot mums elektroniskā pasta vēstuli, piemēram, nosūtot e-pasta vēstuli, kurā jūs pieprasāt informāciju par to, kā kļūt par mūsu franšīzes ņēmēju, jūs, iespējams, nosūtāt mums informāciju, pēc kuras jūs var identificēt. Šādos gadījumos mēs drīkstam uzglabāt informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai precīzi atbildētu uz jūsu pieprasījumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka e-pasts var būt neaizsargāts pret pārtveršanu vai nosūtīšanu nepareizam adresātam. Jūsu drošībai mēs iesakām nosūtīt mums jutīgu informāciju, izmantojot kādu citu metodi, nevis e-pastu.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietne var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras mēs nekontrolējam un nepārvaldām, piemēram, privātu juridisko personu un organizāciju tīmekļa vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, atverot saiti un dodoties uz citu tīmekļa vietni, jums jāievēro attiecīgās tīmekļa vietnes privātuma politika. Mēs neuzņemamies atbildību, kā arī neizvirzām nekādas prasības vai neuzņemamies pārstāvniecību attiecībā uz jebkādas citas tīmekļa vietnes privātuma politiku. Pirms iesniegt personīgu informāciju kādas citas tīmekļa vietnes kontrollerim vai operatoram, mēs iesakām iepazīties ar attiecīgās tīmekļa vietnes privātuma politiku.

Sīkfailu izmantošana

Sīkfails ir mazs teksta fails, kas tiek saglabāts lietotāja datorā ierakstu glabāšanas vajadzībām. Tos nevar programmēt, tie nevar pārnēsāt vīrusus un instalēt ļaunprogrammatūru resursdatorā. Mēs izmantojam sīkfailus savā tīmekļa vietnē, lai noteiktu apmeklētāju skaitu ar pakalpojuma Google Analytics starpniecību.

Piekļuve personīgai informācijai

Ja jebkāda jūsu sniegtā personīgā informācija mainās vai ja vairs nevēlaties, lai mēs uzglabātu jūsu personīgo informāciju šajā privātuma politikā minētajā nolūkā, jūs varat pieprasīt šīs informācijas labošanu, atjaunošanu vai dzēšanu, sazinoties ar mums kādā no tālāk minētajiem veidiem.

Drošība

Mums ir svarīga jebkādas jūsu sniegtās personīgās informācijas drošība. Mēs ievērojam vispārpieņemtus nozares standartus, lai aizsargātu jebkādu jūsu sniegto personīgo informāciju, tomēr neviena informācijas pārraides internetā vai elektroniskās uzglabāšanas metode nav 100 % droša. Tādēļ, kaut arī mēs cenšamies izmantot komerciālajā vidē pieņemamus līdzekļus jūsu personīgās informācijas aizsardzībai, mēs nevaram garantēt tās absolūtu drošību.

Lietošanas noteikumi

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni, jums jāievēro mūsu tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi. Jūs varat piekļūt šiem noteikumiem mūsu tīmekļa vietnē.

Privātuma politikas izmaiņas 

Mēs skaidri paturam tiesības mainīt šo privātuma politiku jebkurā laikā, tāpēc bieži izskatiet to. Ja veiksim privātuma politikā būtiskas izmaiņas, tās tiks publicētas šajā lapā.

Lietošana starptautiskā mērogā

Mēs nevaram apgalvot, ka šī privātuma politika ir atbilstoša citās vietās ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm vai ka šādās vietās ir atļauta piekļuve mūsu tīmekļa vietnei un tajā esošajai informācijai. Personas, kuras izvēlās izmantot mūsu tīmekļa vietni un sniegt mums informāciju vietās ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, dara to pēc savas iniciatīvas un uzņemas atbildību par spēkā esošās vietējās likumdošanas ievērošanu.

Kontaktinformācija

Ja jums ir radušies kādi jautājum vai ieteikumi par mūsu privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums kādā no tālāk minētajiem veidiem.

Pa e-pastu: info@fastrackids.com

Pa tālruni: +1-888-576-6888 (bezmaksas tālrunis ASV)

+1-303-224-0200

Pa pastu: FasTracKids International, Ltd.

6950 East Belleview Avenue, Suite 320

Greenwood Village, Colorado 80111

Adresāts: Web Master (tīmekļa pārzinis)