FTK

Skolas direktors Ruijs Kurika

Posted by ftkghana on December 17th, 2014

Mēs integrējām FasTracKids programmu mūsu bērnudārza mācību programmā, lai bagātinātu bērnu zināšanas. Šī programma ne tikai stimulē radošumu un uzlabo bērna domāšanas un argumentācijas spējas, bet arī veicina viņu problēmu risināšanas spējas un uzlabo pašvērtējumu. Tā izrādījās pareizā izvēle, lai palīdzētu mūsu bērniem sākt kaldināt savus panākumus. Pirmoreiz mēs šo programmu ieviesām 2000./2001. mācību gadā. Kad pirmie programmā iesaistītie bērni sāka mācīties devītajā klasē, mūsu skola pirmoreiz iekļuva starp desmit labākajām skolām valstī, un kopš tā laika mēs esam saglabājuši vietu šajā sarakstā.


Skolas direktors Ruijs KurikaRiudimouru, Portugāle


Comments are closed.