FTK

FASTRACK MĀCĪBU STACIJA

Mūsu jaunās tūkstošgades digitālajā laikmetā ir nepieciešami jauna veida audzēkņi. Mūsu bērni jau tagad tiek dēvēti par digitālo paaudzi. Slavenais neirologs Brūss Perijs apgalvo, ka digitālā laikmeta audzēkņiem smadzenes darbojas citādi nekā iepriekšējo desmitgažu audzēkņiem. Audzēkņi ir lietpratēji dažādu mācību metožu, tostarp multivides formātu, izmantošanā.

FasTrack Learning StationFasTracKids® uzskata, ka klasē tehnoloģijas jāizmanto bērnu vecumam atbilstošā veidā. FasTracKids mācību sistēma atbilst mūsu digitālā laikmeta skolnieku vajadzībām, pateicoties tam, ka mācību plāns ir īpaši paredzēts interaktīvajai tāfelei jeb FasTrack® mācību stacijai. Aplūkojot attēlus un video, klausoties skaņās un sarunās, sadarbojoties ar mācību spēļu un aktivitāšu starpniecību, audzēkņi aktīvi iesaistās. Mācības uzlabo tehnoloģiju izmantošana, veidojot uz vairākām maņām vērstu mācību vidi.

Izmantojot mūsu patentēto metodi Educational Zig-ZaggingTM (Izglītības Zig-Zaggings), jaunie skolnieki tiek piesaistīti gan ar digitālo mediju izmantošanu, gan tiek nodrošināta arī sociālā sadarbība un saskarsme, kas ir obligāti nepieciešama pilnvērtīgām mācībām. Mūsu mācību metode ļauj audzēkņiem atkārtot apgūto informāciju zināšanu nostiprināšanai, nodrošinot dinamisku saskarsmi, kas rada prieku mācīties. FasTracKids pasniedzēji veicina aktivitātes, kas atbalsta un padziļina audzēkņa mācīšanās procesu.

FasTrack Learning StationFasTracKids ir vienīgā jauniem skolniekiem paredzētā mācību sistēma, kas ir īpaši izstrādāta, lai pēc iespējas vairāk izmantotu interaktīvo tāfeli, kas atspoguļo digitalizēto mācību stilu, vienlaikus nodrošinot atbilstību attiecīgiem jauno audzēkņu attīstības standartiem.