FTK

ZINĀTNISKIE PĒTĪJUMI

Bērnu izaugsme un attīstība ir ikvienas FasTracKids® mācību sistēmā iekļautās programmas prioritāte. Viens no veidiem, kā mēs to nodrošinām, ir bērnu sasniegto atskaites punktu rūpīga dokumentācija.

Šo pētījumu mērķis ir:

• informēt vecākus par mūsu audzēkņu nepārtraukto progresu;
• palīdzēt izstrādāt nākamo mācību plānu;
• nodrošināt mūsu pasniedzēju profesionālu attīstību.

 

sign FasTrack® Signing

Dr. Mišelas Entonija un Dr. Reina Linderte kopā ar Kalifornijas Universitāti Bērklijā veica pētījumu, kurā pārbaudīja valodas attīstības un apguves teorija attiecībā uz mazuļiem vecumā no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem. Pētījums liecināja, ka bērniem, kuri sāka mācīties izmantot zīmju valodu agrīnā vecumā, brīdī, kad viņi bija gatavi sākt runāt, vārdu krājums bija lielāks nekā audzēkņiem, kuri nemācījās zīmju valodu. Bērni, kuri izmantoja zīmju valodu, varēja izrunāt divreiz vairāk vārdu nekā vienaudži, kuri to neizmantoja.

FasTrack Signing research

Programma FasTrack Signing ir bērna pirmais solis, lai veidotu skaidru komunikāciju ar vecākiem.

Mūsu programma ir radusies no sākotnējās programmas Signing Smart™ (Atjautīgā zīmju valoda). Iepazīstieties ar pētījumu, uz kuru ir balstīta programma (izvēlieties attēlu zemāk)
FasTrack Signing, Signing Smart research

 

music-noteFasTrack® Music

FasTracKids - FasTrack Music Pētniecība Neatkarīgs pētījums liecina, ka nodarbība FasTrack Music var par 32 % palielināt audzēkņa vārdu krājumu. Pētījumā vairākās vietās tika konstatēts, ka audzēkņiem, kuri piedalījās programmas FasTrack Music nodarbībā vienu stundu reizi nedēļā, bija ievērojami uzlabojušās lasīšanai nepieciešamās pamatprasmes, salīdzinot ar programmā neiesaistītajiem vienaudžiem. Šis pētījums skaidri parāda, ka programmā FasTrack Music iesaistītajiem audzēkņiem ir spēcīgākas valodas prasmes un rakstpratība, salīdzinot ar programmā neiesaistītajiem audzēkņiem.

Skatiet pētījuma kopsavilkumu (izvēlieties attēlu zemāk):

FasTrack Music, ABC Music and Me Research

fastrack fundamentalsFasTrack® Fundamentals

Jau vairāk nekā 15 gadus FasTracKids sistēma ir ietekmējusi audzēkņu mācību rezultātus visā pasaulē. Neatkarīgā pētījumā bija atspoguļota programmas izmērāmā efektivitāte. Rezultāti liecināja, ka programmā FasTrack Fundamentals iesaistītie bērni bija ievērojami labāk sagatavoti skolai.

FasTrack Fundamentals Pētniecība

Pētnieki apkopoja datus no piecām dažādām valstīm par audzēkņiem, kuri runā dažādās valodās.  Neskatoties uz valodu, kādā bērni runā mājās, programma FasTrack Fundamentals sniedz audzēkņiem akadēmisku panākumu gūšanai nepieciešamās prasmes un uzrāda visaptverošus pozitīvus rezultātus.

Skatiet pētījumu, izvēlotiess attiecīgo attēlu. FasTrack Fundamentals (FasTracKids) rezultāti:

FasTracKids Research Study