FTK

FASTRACK DISCOVERERS

FasTrack DiscoverersJūsu jaunajam skolniekam piemīt dabiska zinātkāre, kas liek pētīt, eksperimentēt un atklāt. Mūsu programma FasTrack® Discoverers 3–5 gadu veciem bērniem vairāku dienu garumā nodrošina aizraujošu pirmsskolas mācību vidi, lai vairotu jūsu pirmsskolnieka zinātkāri un sagatavotu viņu panākumiem nākotnē.

Pozitīvi ieradumi tiek veidoti agrīnā vecumā, bieži, pirms bērni uzsāk pamatskolas gaitas. Lai sagatavotu jūsu bērnu nākotnei, ir būtiski, ka jūsu bērns pārvar pietiekamus izaicinājumus. Mūsu programmas FasTrack Discoverers ietvaros tiek izmantota līdzsvarota metode, kas aptver augsta līmeņa jēdzienus, padziļinātu vārdu krājuma veidošanu, digitālās mācības un sadarbību veicinošu vidi. Mūsu vairāku dienu pirmsskolas mācību plāns ir īpaši vērsts uz bērna sagatavošanu skolai, tādējādi palīdzot bērnam gūt panākumus gan skolā, gan dzīvē.

FasTrack DiscoverersBrūsa Perija (Bruce Perry) un citu izglītības speciālistu pētījumi liecina, ka pastiprinātās digitālo plašsaziņas līdzekļu ietekmes dēļ mūsu jaunie skolnieki paātrināti apstrādā informāciju. Programma FasTrack Discoverers atbilst šo digitālā laikmeta skolnieku vajadzībām, vienlaicīgi sniedzot plašas iespējas satikties ar vienaudžiem, sadarboties projektu ietvaros, rosināt iztēli ar mākslas starpniecību un iegūt pārliecību.

Sadarbojoties ar vecākiem, lai veidotu 21. gadsimtam atbilstošus skolniekus, mēs radām vidi, kurā topošie līderi var gūt lieliskus panākumus. Izmantojot mūsu zinātnisko metodi, audzēkņi tiek rosināti pētīt un būt novatoriskiem. Bērni pēta un papildina hipotēzes un apzinās, ka iztaujāšana ir pirmais solis ceļā uz radošumu. Audzēkņi iegūst pārliecību pētīt un pārbaudīt robežas ar skolotāju un vecāku atbalstu. Programma FasTrack Discoverers ir droša vieta atjautīgiem bērniem, nākotnes novatoriem un sapņotājiem, kuri mainīs pasauli.

FasTrack Discoverers

Tiek organizētas vecāku un skolotāju sapulces, kurās notiek oficiālas pārrunas un tiek noteikti mērķi jūsu bērna panākumiem. Vecāku sapulču laikā vecāki un mūsu galvenie speciālisti izvērtēs skolnieku progresu un noteiks kopīgus mērķus, lai skolnieki sasniegtu konkrētos atskaites punktus.

Progresa ziņojumi

Vecāki saņem ikmēneša novērojumu kontrolsarakstu, kurā atspoguļoti mūsu audzēkņu sasniegtie attīstības atskaites punkti. Skolotāji arī izsniedz detalizētus dokumentus par klasē notiekošajām mācībām. Vecāki un pasniedzēji sadarbojas, lai nodrošinātu audzēkņu nepārtrauktu pilnveidošanos un attīstību.

Iknedēļas jaunumi

Visu programmu ietvaros tiek izsniegtas iknedēļas pārskata lapas, kas sniedz vecākiem ieskatu viņu bērnu nodarbībās. Ikviena pārskata lapa ir paredzēta, lai atspoguļotu bērnu apgūtās prasmes un sniegtu ieteikumus papildu mācībām mājās.

Fastrack Discoverers

Rezervējiet vietu savam atklājējam!
Piezvaniet vietējam centram, lai uzzinātu par mācību pieejamību.