FTK

FasTracKids Metodika

FasTracKids Metodika FasTracKids® mācību vietās mēs jūsu bērniem mācām, nevis KO domāt, bet gan domāt. Mēs piedāvājam holistisku izglītības programmu, kas tiek aktīvi pielāgota jūsu un jūsu bērna individuālajām vajadzībām. Mūsu audzēkņi aktīvi piedalās un darbojas nodarbībās, kurās viņi enerģiski pilnveido savas domas un prātu. Tādējādi tiek veidots stabils pamats turpmākām mācībām un stimulēta bērnu dabiskā zinātkāre.

Ikviena klases nodarbība ir piepildīta ar dažādām aktivitātēm, kas ir ar nolūku veidotas tā, lai būtu izklaidējošas. Katra no šīm aktivitātēm sniedz visiem audzēkņiem iespēju sadarboties un sniegt savu ieguldījumu. Nodarbības sākumā skolotājs ieliek pamatus attiecīgajā dienā paredzētajām mācībām, pilnvērtīgi un padziļināti aprunājoties ar audzēkņiem. Pēc šīs sarunas audzēkņiem tiek sniegta jauna informācija, izmantojot FasTrack® mācību staciju. Pēc tam skolotājs uzdod pietiekami sarežģītus jautājumus, lai novērtētu un veidotu audzēkņu izpratni.

Visbeidzot, audzēkņi sadarbojas dažādu projektu, uzdevumu un aktivitāšu ietvaros, lai papildinātu un padziļinātu savas zināšanas. Šī unikālā metode, ko mēs dēvējam par Educational ZigzaggingTM (Izglītojošais Zig-Zagings), nodrošina, ka audzēkņi saņem vienu un to pašu informāciju dažādos veidos, kas ir būtisks faktors mācīšanās procesā. Informācija tiek pasniegta daudz aizraujošākā veidā nekā ar tradicionālajām mācīšanas metodēm, pārmērīgi atkārtojot vienu un to pašu. Bērni var ne tikai pārrunāt nodarbībā apgūto, bet arī piemērot savas zināšanas dažādās situācijās, tās nostiprinot.

FasTracKids audzēkņu vecākiem ir pieejama tīmekļa vietne ar progresa ziņojumiem un citiem palīgmateriāliem, kas palīdz vecākiem efektīvi iesaistīties izglītības procesā!

Vecākiem ir nepārtraukta un būtiska ietekme uz bērna izglītību. Nacionālās izglītības asociācijas veiktajā pētījumā par vecāku iesaistīšanos izglītībā gūts apliecinājums – jo agrāk vecāki iesaistās ar bērna izglītību saistītos jautājumos, jo bērnam ir vairāk panākumu ilgtermiņā. Nodarbībām FasTracKids mācību vietās piesakās ne tikai bērni, bet patiesībā – ģimenes. Regulāri progresa ziņojumi, vecāku un skolotāju regulāra komunikācija palīdz būt informētiem par bērna sasniegumiem. Savukārt video materiāli, kas atspoguļo bērna sniegumu nodarbībās un mācību apguvi, ļauj jums tiešā veidā sekot viņa mācību pieredzei. Visbeidzot mūsu tīmekļa vietne, kas paredzēta vecākiem, ļauj sadarboties, lai palīdzētu turpināt mācības mājās.

FasTracKids MetodikaFasTracKids mācību vietas palīdz sagatavot jūsu bērnu panākumiem gan skolā, gan dzīvē. Ikvienā klases nodarbībā bērniem tiek sniegta iespēja rast sevī pārliecību, lai viņi spētu domāt paši un savā individuālajā veidā, tādējādi radoši risinot problēmas un efektīvi komunicējot. Šis stabilais pamats palīdzēs viņiem visu dzīvi, nodrošinot nepieciešamo atbalstu, lai ievērojami palielinātu iespējas gūt panākumus.