FTK

Lietošanas noteikumi

Uzņēmuma FasTracKids International, LTD.

tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

 

Paldies, ka apmeklējāt uzņēmuma FasTracKids International, Ltd. (turpmāk — FasTracKids) tīmekļa vietni (turpmāk — mūsu tīmekļa vietne). Tālāk ir izklāstīti mūsu tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi. Izmantojot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat visiem šiem lietošanas noteikumiem. Termins lietošana šo lietošanas noteikumu ietvaros attiecas uz jebkādu tiešu vai netiešu piekļuvi mūsu tīmekļa vietnei un tās skatīšanu, jebkādu datu apmaiņu ar mūsu tīmekļa vietni un tās pārējiem lietotājiem, jebkādu reģistrāciju mūsu tīmekļa vietnē, jebkādu informācijas publicēšanu, atainošanu vai ziņošanu mūsu tīmekļa vietnē un jebkādu citu mūsu tīmekļa vietnes vai kādas tās daļas izmantošanu.

Izņemot, kur skaidri norādīts citādi, vārds mēs šajos lietošanas noteikumos attiecas uz uzņēmumu FasTracKids. Atsauces uz mūsu tīmekļa vietni šajos lietošanas noteikumos attiecas gan uz vietni “www.fastrackids.lv” gan uz vietni “www.fastrackparents.com.

Ja esat pašreizējs mūsu franšīzes ņēmējs, licences ņēmējs vai teritorijas attīstītājs (turpmāk ikviens no tiem — franšīzes ņēmējs) saskaņā ar franšīzes līgumu, licences līgumu, galvenā franšīzes ņēmēja līgumu vai teritorijas attīstīšanas līgumu (turpmāk ikviens no tiem — franšīzes līgums), atsauces uz mūsu tīmekļa vietni attiecas uz mūsu tīmekļa vietnes franšīzes ņēmēju apakšdomēniem, valstu domēniem un jebkādiem citiem ziņojumdēļa pakalpojumiem, tērzēšanas vietām, blogiem, forumiem un saistītām komunikācijas iespējām, kas izveidotas, lai jūs varētu komunicēt ar citiem pārstāvjiem FasTracKids franšīžu sistēmā, kas paredzēta tikai un vienīgi franšīzes ņēmēju lietošanai (turpmāk kopīgi saukts — franšīžu forums).

Tīmekļa vietnes atļautā izmantošana

Mēs piešķiram jums tikai neekskluzīvu, tālāk nenododamu un nepiešķiramu, atsaucamu licenci izmantot mūsu tīmekļa vietni, stingri ievērojot šos lietošanas noteikumus un jebkādas citas mūsu tīmekļa vietnē minētās prasības.

Intelektuālās īpašumtiesības

Mūsu tīmekļa vietnes saturs, ieskaitot visu tekstu, grafikas, noformējumus, programmas, datnes, informāciju un citus elementus, kā arī visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes un tirdzniecības zīmes, pieder mums vai attiecīgi mūsu licences devējiem, tiesību pēctečiem vai citiem īpašniekiem. Šo materiālu vai jebkuras mūsu tīmekļa vietnes daļas kopēšana, izplatīšana, publicēšana vai cita veida lietošana ir aizliegta. Jums nav īpašumtiesību uz nekādiem mūsu tīmekļa vietnes elementiem vai nekādu citu mūsu īpašumu, izņemot ierobežotas tiesības izmantot mūsu tīmekļa vietni, kā izklāstīts iepriekš.

Konti un reģistrācija

Ja vēlaties piekļūt mūsu tīmekļa vietnes daļai, ieskaitot vecākiem vai franšīzes ņēmējiem paredzētajām mūsu tīmekļa vietnes sadaļām, kurām var piekļūt tikai ar paroli, vai nu mēs piešķirsim jums lietotājvārdu un paroli, vai arī jums būs jāizveido konts, reģistrējoties ar unikālu lietotājvārdu un paroli. Reģistrējoties jūs piekrītat sniegt mums precīzu un pilnīgu reģistrācijai nepieciešamo informāciju. Lūdzu, izlasiet visu par personīgo informāciju, ko iegūstam un kā mēs to izmantojam, mūsu privātuma politikā. Reģistrācija ir paredzēta tikai jūsu personīgajai izmantošanai.

Jūs nedrīkstat ļaut nevienai citai personai vai organizācijai izmantot jūsu konta informāciju, ieskaitot jūsu lietotājvārdu un paroli, nekādā nolūkā. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem bojājumiem, zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisījusi vai kas ir saistīts ar jūsu konta informācijas, ieskaitot lietotājvārdu un paroli, zādzību, piesavināšanos vai jebkādu tās ļaunprātīgu izmantošanu vai atklāšanu. Ja konstatējat vai uzskatāt, ka jūsu konts, ieskaitot lietotājvārdu un paroli, ir ticis neatļauti izmantots, jums nekavējoties par to jāziņo mums.

Mēs paturam tiesības pārtraukt vai atcelt jūsu konta izmantošanu vai jūsu iespējas izmantot jebkādu mūsu tīmekļa vietnes daļu vai sadaļu vai piekļūt tām, ja ir noticis šo lietošanas noteikumu, privātuma politikas vai jebkādu citu mūsu tīmekļa vietnes juridisko paziņojumu pārkāpums, vai arī, ja nav ievērotas autortiesības vai noteikumi par preču zīmju un cita intelektuālā īpašuma izmantošanu, vai jebkāda cita iemesla dēļ.

Tīmekļa vietnes lietošanas nosacījumi

Jūs uzņematies pilnīgu atbildību par jebkādu rīcību, nolaidību vai citām darbībām, kas izriet no vai ir saistītas ar mūsu tīmekļa vietnes, ieskaitot jūsu konta informācijas, piemēram, lietotājvārda un paroles, izmantošanu. Mūsu tīmekļa vietnes un jebkāds tās saturs vai informācija (turpmāk — saturs) jāizmanto saskaņā ar visiem piemērojamajiem Amerikas Savienoto Valstu federālajiem un nacionālajiem likumiem, noteikumiem, likumdošanas aktiem un līgumiem, kā arī piemērojamajiem ārvalstu likumiem, noteikumiem, likumdošanas aktiem un līgumiem. Jūs saprotat, apstiprināt un piekrītat, ka mūsu tīmekļa vietne un jebkāds tās saturs jāizmanto arī saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

  1. Mēs paturam tiesības labot vai dzēst jebkādu saturu no mūsu tīmekļa vietnes jebkurā laikā.
  2. Jūs nedrīkstat veidot kompilācijas vai atvasinātus darbus no jebkāda mūsu tīmekļa vietnes satura.
  3. Jūs nedrīkstat dzēst, mainīt, aizklāt vai kā citādi pārveidot jebkādus autortiesību izklāstus vai citu ar īpašumtiesībām saistītu informāciju, vai lietošanas noteikumus mūsu tīmekļa vietnē.
  4. Jūs nedrīkstat izmantot tīmekļa vietni veidā, kas nav atļauts saskaņā ar piemērojamajiem valsts, federālajiem vai ārvalstu likumiem, kuri nosaka informācijas nosūtīšanu pa e-pastu, pārraidi pa faksu vai nodošanu pa tālruni.
  5. Jūs nedrīkstat traucēt vai mēģināt traucēt mūsu tīmekļa vietnes darbību vai funkcijas.
  6. Jūs saprotat un piekrītat, ka mums ir tiesības jebkurā laikā atklāt jebkādu informāciju, tostarp jebkādu jūsu sniegto personīgo informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai ievērotu vai izpildītu jebkādas likumdošanas vai spēkā esošas valdības prasības. Tas ietver bez ierobežojumiem tādas informācijas atklāšanu, kas nepieciešama ziņotu pretlikumīgu vai kriminālu darbību izmeklēšanai vai tiesas izpildrakstu vai pavēstu ievērošanai.

Noteikumi par bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem

Mūsu tīmekļa vietne ir paredzēta tikai 13 gadus veciem vai vecākiem lietotājiem. Mēs neiegūstam informāciju no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, bet tā vietā mūsu tīmekļa vietne ir paredzēta, lai sniegtu informāciju un pakalpojumus tikai pieaugušajiem, kuri ir potenciāli vai pašreizēji franšīzes ņēmēji vai kuri ir vecāki vai likumīgi aizbildņi, kuri ir ieinteresēti, lai bērns saņemtu mūsu piedāvātos produktus vai pakalpojumus, vai kuru bērns jau ir reģistrēts kādā no FasTracKids programmām. Mūsu tīmekļa vietne nav paredzēta bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, kā arī mēs apzināti neiegūstam informāciju no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem.

Kļūdas

Mēs nenodrošinām un negarantējam, ka mūsu tīmekļa vietnē nebūs kļūdu, vīrusu vai citu kaitīgu elementu un ka jebkādi mūsu tīmekļa vietnē radušies defekti tiks laboti. Mēs arī nenodrošinām un negarantējam, ka mūsu tīmekļa vietnē vai ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību pieejamā informācija būs pareiza, precīza, savlaicīga vai citādi uzticama. Mēs drīkstam mainīt mūsu tīmekļa vietnes opcijas, funkcionalitāti vai saturu jebkurā laikā.

Franšīzes ņēmēju materiāli

Ja esat vecāki vai likumīgi aizbildņi, kuri ir ieinteresēti reģistrēt bērnu FasTracKids programmā vai saņemt citus mūsu franšīzes ņēmēju piedāvātos produktus vai pakalpojumus, jūs varat ievadīt savu pasta indeksu un atrast konkrētu franšīzes ņēmēja atrašanās vietu jūsu tuvumā, noklikšķinot uz attiecīgās franšīzes ņēmēja saites. Šādi rīkojoties, jūs nonāksiet tā franšīzes ņēmēja mājas lapā (turpmāk — franšīzes ņēmēja lapa), kurš darbojas attiecīgajā atrašanās vietā. Šādas franšīzes ņēmēja lapas saturu sagatavo attiecīgais franšīzes ņēmējs, nevis uzņēmums FasTracKids. Uzņēmums FasTracKids nekādā veidā nenodrošina un negarantē jebkādas franšīzes ņēmēja lapā atrodamās informācijas precizitāti, aktualitāti vai pilnīgumu, kā arī neapstiprina nekādus franšīzes ņēmēja lapā sniegtus uzskatus vai informāciju. Uzņēmums FasTracKids neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas izriet no šādas lapas satura vai informācijas.

Trešo personu materiāli

A. Saturs. Mūsu tīmekļa vietnē var būt redzams trešo personu saturs, ieskaitot reklāmas un hipersaites. Mēs nekādā veidā nenodrošinām un negarantējam trešās personas saturā iekļautas informācijas precizitāti, aktualitāti vai pilnīgumu, un jums jāpiekrīt, ka mēs neuzņemamies atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas izriet no šāda satura vai informācijas.

B. Saistītās tīmekļa vietnes. Mūsu tīmekļa vietne var saturēt saites uz citām trešo personu tīmekļa vietnēm, kuras mēs nekontrolējam un nepārvaldām, piemēram, privātu juridisko personu un organizāciju tīmekļa vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, atverot saiti un dodoties uz citu tīmekļa vietni, jums jāievēro attiecīgās tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi. Jebkādas saites ir sniegtas tikai un vienīgi jūsu ērtībām, un mēs neapstiprinām nekādu trešo personu tīmekļa vietņu saturu vai operatorus. Mēs nekādā veidā nenodrošinām un negarantējam jebkādā saistītā trešās personas tīmekļa vietnē iekļautas informācijas precizitāti, aktualitāti vai pilnīgumu, un jums jāpiekrīt, ka mēs neuzņemamies atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas izriet no šādas tīmekļa vietnes satura vai informācijas.

C. Reklāmas. Mūsu tīmekļa vietne var saturēt trešo personu reklāmas un atbalsta materiālus. Šādas trešās personas tikai un vienīgi pašas atbild par to, lai materiāli, kas iesniegti iekļaušanai mūsu tīmekļa vietnē, būtu pareizi un atbilstu piemērojamajiem likumiem. Jums jāpiekrīt, ka mēs neuzņemamies atbildību par nekādām nelikumībām vai kļūdām, neprecizitātēm vai problēmām saistībā ar reklamētāju vai atbalstītāju sniegtajiem materiāliem.

Atlīdzība

Jūs piekrītat, ka uzņematies atbildību par savas konta informācijas, ja jums ir tāda, konfidencialitātes saglabāšanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jūsu lietotājvārdu un paroli, kā arī par jūsu kontā veiktajām darbībām. Jūs piekrītat atlīdzināt, aizsargāt mūs un mūsu filiāles, meitasuzņēmumus, partnerus, pārstāvjus, amatpersonas, direktorus, darbiniekus, apakšuzņēmējus, tiesību pēctečus un pārņēmējus, trešo personu informācijas un dokumentu piegādātājus, juridiskos pārstāvjus, reklamētājus un produktu un pakalpojumu sniedzējus (turpmāk kopīgi saukti — saistītās puses) pret atbildības uzņemšanos, zaudējumiem, pretenzijām, bojājumiem, izmaksām un izdevumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar pamatotiem maksājumiem un izdevumiem par juridiskā pārstāvja pakalpojumiem, kas izriet no mūsu tīmekļa vietnes lietošanas vai ir saistītas ar to, vai arī no šo lietošanas noteikumu, tostarp privātuma politikas, vai jebkādu mūsu tīmekļa vietnē iekļauto juridisko paziņojumu neievērošanas no jūsu puses. Mēs paturam tiesības nolīgt savu privāto juridisko konsultantu uz jūsu rēķina, kā arī uzņemties vai pārņemt ekskluzīvu vadību un aizsardzību par jebkādu lietu, attiecībā uz kuru mums pienākas atlīdzība no jums.

Privātuma politika

Mūsu privātuma politika, kas var ik pa laikam mainīties, ir daļa no šiem lietošanas noteikumiem. Jūs varat piekļūt privātuma politikai mūsu tīmekļa vietnē.

Atruna

Jūs uzņematies atbildību par mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Mūsu tīmekļa vietnes saturs tiek sniegts bez garantijām. Mēs nesniedzam nekādas tiešas vai netiešas garantijas, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkādām netiešām garantijām par piemērotību pārdošanai vai konkrētam nolūkam, nekādas garantijas par nosaukumu, kā arī par noteikumu nepārkāpšanu. Neierobežojot iepriekšminēto, mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem mūsu tīmekļa vietnes darbības pārtraukumiem, ierobežojumiem, aizkavēm, izlaidumiem, kļūdām, vīrusiem, defektiem, kaitīgiem elementiem, nespēju piekļūt tīmekļa vietnei vai citām problēmām mūsu tīmekļa vietnē, ieskaitot no mūsu tīmekļa vietnes lietošanas izrietošas problēmas.

Jūs saprotat, apstiprināt un piekrītat, ka ne mums, ne saistītajām pusēm nav jāuzņemas atbildība par pretenzijām attiecībā uz kaitējumu, zaudējumiem vai bojājumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar mūsu tīmekļa vietnes lietošanu vai tās lietošanas noteikumiem vai privātuma politiku, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiešiem, kompensējamiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, izrietošiem vai ar sodu saistītiem zaudējumiem.

Neviens ieteikums vai nekāda informācija neatkarīgi no tā, vai mutiska vai rakstiska, ko saņemat ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību vai citā veidā, nav uzskatāma par garantiju vai apstiprinājumu.

Mēs nodrošinām mūsu tīmekļa vietni, tikai balstoties uz jūsu piekrišanu iepriekšminētajām atrunām, kas ir būtiska šo lietošanas noteikumu sastāvdaļa.

Likumu ievērošana

Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos vietējos un starptautiskos likumus, likumdošanas aktus, rīkojumus un noteikumus saistībā ar mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu un tās saturu.

Mēs paturam tiesības izskatīt sūdzības vai ziņotus šo lietošanas noteikumu pārkāpumus un rīkoties, kā uzskatām par nepieciešamu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar ziņošanu par jebkādu aizdomīgu, nelikumīgu darbību likuma uzraudzības inspektoriem, regulētājiem vai citām trešām personām un tādas informācijas atklāšanu, kas ir nepieciešama šādām personām un iestādēm attiecībā uz jums.

Piemērojamie likumi, atrašanās vieta un jurisdikcija

Jūs piekrītat, ka jebkāda prasība vai strīds, kas jums var rasties mūsu tīmekļa vietnes ietekmē vai saistībā ar to, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar mūsu tīmekļa vietnes lietošanu, tās saturu un/vai šiem lietošanas noteikumiem, privātuma politiku un jebkādiem juridiskajiem paziņojumiem mūsu tīmekļa vietnē, jāierosina viena gada laikā pēc šādas prasības rašanās vai viena gada laikā, sākot no pirmās prasības rašanās dienas, ja ir vairākas prasības, vai pretējā gadījumā šāda prasība vai prasības jāatceļ vai jāaptur uz visiem laikiem.

Ja esat pašreizējs mūsu franšīzes ņēmējs, tad šos lietošanas noteikumus, privātuma politiku un mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu reglamentē jūsu franšīzes līguma noteikumi par strīdu izšķiršanu, tiesas aizliegumiem, piemērojamajiem likumiem un jurisdikciju, un līdz ar šo atsauci minētie noteikumi ir iekļauti arī šajos lietošanas noteikumos.

Ja jūs neesat pašreizējs franšīzes ņēmējs, tad uz jums attiecas tālāk minētie nosacījumi. Šie lietošanas noteikumi, privātuma politika un mūsu tīmekļa vietnes izmantošana tiek reglamentēta un interpretēta saskaņā ar Kolorādo štata un Amerikas Savienoto Valstu likumiem neatkarīgi no tiesību normu pretrunām. Jūs piekrītat, ka jebkādas ar šiem lietošanas noteikumiem, privātuma politiku un mūsu tīmekļa vietni saistītas prasības jūs iesniegsiet štata ekskluzīvajai jurisdikcijai un federālajām tiesām, kas atrodas Denveras pilsētā un apgabalā, Kolorādo.

Atbildības ierobežojumi

Jūs saprotat, apstiprināt un piekrītat, ka mēs un saistītās puses neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu vai bojājumiem, ko jebkādā veidā izraisījušas a) jebkādas kļūdas vai izlaidumi mūsu tīmekļa vietnē, b) mūsu tīmekļa vietnes vai jebkādu tās funkciju nepieejamība vai pārtraukums, c) mūsu tīmekļa vietnes izmantošana no jūsu puses, d) mūsu tīmekļa vietnes saturs un e) jūsu lietotājvārda vai paroles izmantošana mūsu tīmekļa vietnē no jūsu vai jebkuras citas personas puses.

Izmaiņas šajos lietošanas noteikumos

Mēs skaidri paturam tiesības mainīt šos lietošanas noteikumus jebkurā laikā, tāpēc bieži izskatiet tos. Ja veiksim šajos lietošanas noteikumos būtiskas izmaiņas, tās tiks publicētas šajā lapā. Ja jūs turpināt izmantot mūsu tīmekļa vietni, tas nozīmē, ka pieņemat jebkādus pārskatītos lietošanas noteikumus.

Citi noteikumi

Ja kāda kompetentās jurisdikcijas tiesa, valsts iestāde vai cita iestāde, kuras jurisdikcijā ietilpst nepārsūdzēts galīgais lēmums, kura puses esam mēs un jūs, nosaka vai paziņo jebkuru no šiem lietošanas noteikumiem par anulētu, anulējamu, nederīgu, nepiemērojamu vai spēkā neesošu kāda iemesla dēļ, jūs un mēs pilnvarojam šādu tiesas vai valsts iestādi grozīt noteikumu, kas nosakāms par anulētu, anulējamu, nederīgu, nepiemērojamu vai spēkā neesošu, lai tas ietvertu attiecīgus mazākus papildnoteikumus, kuri uzliek maksimālos ar likumu atļautos pienākumus tā, lai minētais noteikums tiktu uzskatīts par derīgu, un puses vienojas, ka tām jārīkojas saskaņā ar grozīto noteikumu. Šāda noteikšana vai paziņošana neietekmē negatīvi nekādus citus šo lietošanas noteikumu nosacījumus, kuri citkārt uzskatāmi par pilnībā spēkā esošiem.

Ja kāds no mūsu tīmekļa vietnes vai ar to saistītajiem elementiem ir pretrunā lietošanas noteikumiem vai neatbilst tiem, tiek dota priekšroka lietošanas noteikumiem. Mūsu nespēja piemērot kādu no lietošanas noteikumiem nav uzskatāma ne par šāda noteikuma vai tiesību piemērot šādu noteikumu atcelšanu.

Šo lietošanas noteikumu vai mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā starp jums un mums netiek nodibināts nekāda veida kopuzņēmums, partnerība, darba vai starpnieku attiecības. Ja esat pašreizējs mūsu franšīzes ņēmējs, neviens no šiem lietošanas noteikumu nosacījumiem vai tīmekļa vietnē sniegtā informācija neatbrīvo jūs no pienākumu pildīšanas saskaņā ar franšīzes līgumu, kā arī nemaina šos pienākumus.

Lietošana starptautiskā mērogā

Mēs nevaram nodrošināt, ka mūsu tīmekļa vietnes saturs ir atbilstošs vai pieejams lietošanai citās vietās ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm vai ka šādās vietās ir atļauta piekļuve mūsu tīmekļa vietnei un tajā esošajai informācijai. Personas, kuras izvēlās izmantot mūsu tīmekļa vietni vietās ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, dara to pēc savas iniciatīvas un uzņemas atbildību par spēkā esošās vietējās likumdošanas ievērošanu.

Preču zīmes

FasTracKids un FasTrack ir uzņēmuma FasTracKids International Ltd. reģistrētas preču zīmes.

Kontaktinformācija

Ja jums ir radušies kādi jautājumi vai ieteikumi par mūsu lietošanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums kādā no tālāk minētajiem veidiem.

Pa e-pastu: info@fastrackids.com

Pa tālruni: +1-888-576-6888 (bezmaksas tālrunis ASV)

+1-303-224-0200

Pa pastu:

FasTracKids International, Ltd.

6950 East Belleview Avenue, Suite 320

Greenwood Village, Colorado 80111

Adresāts: Web Master (tīmekļa pārzinis)

Franšīzes ņēmēji

Tālāk izklāstītie nosacījumi attiecas uz jums tikai tad, ja esat pašreizējs mūsu franšīzes ņēmējs.

Publikācija franšīžu forumā

Franšīžu forums ļauj jums un citiem franšīzes ņēmējiem publicēt, augšupielādēt un attēlot informāciju (katra šāda informācijas publicēšana turpmāk — publikācija). Jebkāda mūsu franšīzes ņēmēju lapā ielādētā informācija, kā minēts iepriekš, arī tiks uzskatīta par publikāciju, un tai jāatbilst šo lietošanas noteikumu prasībām. Jūs pilnībā uzņematies atbildību par visām savām publikācijām.

Ja ievietojat publikāciju vai tā tiek kā citādi ievietota ar jūsu konta starpniecību franšīžu forumā vai citur tīmekļa vietnē, tiks pieņemts, ka jūs iekrītat šādiem nosacījumiem:

A. Publikācija nesatur nekādu personīgu informāciju, pēc kuras var identificēt jūs, jūsu kontu vai kādu citu franšīzes ņēmēju, bet, ja tā satur šādu informāciju, jūs pieņemat visas sekas, kas izriet no šādas personīgas informācijas izplatīšanas.

B. Publikācija atbilst šiem lietošanas noteikumiem un citām mūsu tīmekļa vietnē norādītajām prasībām.

C. Publikācija neietver nekādu citu informāciju vai saturu, ko mēs pēc saviem ieskatiem uzskatām par neatbilstošu mūsu tīmekļa vietnei vai tādu, kas var negatīvi ietekmēt FasTracKids franšīžu sistēmu.

D. Publikācija nesatur personīgi aizskarošu informāciju attiecībā uz kādu personu vai organizāciju, tostarp mums vai kādu citu franšīzes ņēmēju.

E. Publikācijā minētā faktiskā informācija, ja tāda pastāv, ir pareiza un nav maldinoša.

F. Publikācija attiecas tikai un vienīgi uz jūsu uzņēmumu, kas pilnvarots saskaņā ar franšīzes līgumu, un neskar nevienu citu uzņēmumu vai komerciālu nolūku.

G. Publikācija neietver nekādu informāciju, grafikas vai citu saturu, kas:

1) satur vīrusu vai kādu citu kaitīgu elementu vai kas citādā veidā traucē vai kaitē mūsu tīmekļa vietnes darbībai vai tās izmantošanai no kādas citas personas vai organizācijas puses;

2) ir aizskarošs, aizvainojošs, naidpilns, rasistisks, graujošs, antisociāls, neslavu ceļošs, draudošs, vardarbīgs, vulgārs, nepiedienīgs, pornogrāfiska rakstura, apmelojošs vai citā veidā kaitīgs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar runām, kas aizskar, apvaino vai pazemo kādu personu grupu, balstoties uz rasi, dzimumorientāciju, dzimumu, vecumu, invaliditāti, etnisko izcelsmi vai veterāna statusu;

3) satur pretlikumīgu informāciju;

4) kopumā neattiecas uz vai neatbilst nevienai no franšīžu foruma diskusijām, tematiem, tēmām vai nevienai tīmekļa vietnes sadaļai.

H. Jums ir jebkādas un visas nepieciešamās tiesības ievietot publikāciju un publicēt tajā ietverto informāciju un saturu. Jo īpaši jūs nedrīkstat ar jebkādas publikācijas starpniecību augšupielādēt vai nosūtīt uz mūsu tīmekļa vietni informāciju, kurā ir ietvertas, attēlotas vai jebkādā citā veidā reproducētas trešo personu preču zīmes, pakalpojumu zīmes, ar autortiesībām aizsargāti materiāli vai cita īpašniekinformācija vai ar tirdzniecības noslēpumu saistīta informācija, iepriekš nesaņemot rakstisku piekrišanu no īpašnieka, kuram pieder šāds intelektuālais īpašums, tirdzniecības noslēpums vai īpašniekinformācija.

I. Ar publikāciju netiek pārkāptas nekādas citas personas vai organizācijas likumīgās tiesības, īpašumtiesības, tiesības uz intelektuālo īpašumu un privātumu, līguma piešķirtas vai citas tiesības.

J. Mums ir tiesības mainīt, izmantot, dzēst, lietot un izplatīt publikāciju jebkādā veidā pēc mūsu ieskatiem.

K. Mums nav pienākums maksāt jums vai kādai citai personai vai iestādei jebkāda veida atlīdzību par jūsu publikācijas vai tajā ietverto ideju, koncepciju vai citas informācijas un satura lietošanu, izplatīšanu vai cita veida izmantošanu.

L. Jebkādas un visas publikācijas kļūst tikai par mūsu īpašumu, un mēs tādējādi esam pilnvaroti izmantot publikāciju un jebkādu tajā ietverto informāciju pilnīgi vai daļēji visā pasaulē jebkādā nolūkā un bezgalīgu laika periodu vai jebkuros plašsaziņas līdzekļos jebkādā veidā, nemaksājot jums vai kādai citai personai vai iestādei par to nekādu atlīdzību.

M. Jūs nedrīkstat uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju, tostarp par mums vai kādu no mūsu pārstāvjiem, vai kā citādi manipulēt ar publikācijā ietverto informāciju, lai apslēptu publikācijas izcelsmi.

N. Visām publikācijām jāatbilst franšīzes līgumam un jebkādiem citiem līgumiem, kas ir noslēgti ar mums, kā arī mūsu procedūru rokasgrāmatām un citām specifikācijām un standartiem.

O. Jūs nedrīkstat publicēt vai kā citādi augšupielādēt vai nosūtīt uz mūsu tīmekļa vietni informāciju, kas ietver daudz bezmērķīga satura, kurš atkārtojas.

Franšīžu foruma un publicēšanas procesa atklātā un reāllaika rakstura dēļ mēs nevaram garantēt atsevišķu franšīzes ņēmēju publikāciju ticamību un pareizību. Mēs neuzraugām, neapstiprinām, nelabojam un nepārbaudām visas publikācijas, bet mums ir tiesības to darīt pēc saviem ieskatiem. Publikācijās ne vienmēr tiek atspoguļoti mūsu uzskati un viedokļi. Jūs apstiprināt, saprotat un piekrītat, ka mēs neuzņemamies nekādu atbildību un neesam atbildīgi par publikācijām vai jebkādām prasībām, bojājumiem, kaitējumiem vai zaudējumiem, kas izriet no publikācijām, vai to izmantošanu vai izskatu franšīžu forumā.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un bez ierobežojumiem pēc saviem ieskatiem a) pārskatīt, labot vai dzēst un izņemt jebkādas jūsu vai jebkura cita franšīzes ņēmēja publikācijas, b) neatļaut jums vai jebkuram citam franšīzes ņēmējam ievietot publikāciju, c) atcelt jūsu vai jebkura cita franšīzes ņēmēja tiesības ievietot publikācijas vai izmantot tikai franšīzes ņēmējiem paredzētās mūsu tīmekļa vietnes sadaļas un d) izmantot jebkādus līdzekļus vai metodes, kas nepieciešamas šo lietošanas noteikumu vai jebkādu citu mūsu tīmekļa vietnē ievietoto juridisko paziņojumu piemērošanai.

Ja jūs uzskatāt vai jums ir iemesls uzskatīt, ka kāda no publikācijām neatbilst šiem lietošanas noteikumiem vai kādiem citiem tīmekļa vietnē ievietotajiem juridiskajiem paziņojumiem, lūdzu, nekavējoties ziņojiet mums.

Jūs nedrīkstat franšīžu forumā iegūt personīgu informāciju par citām personām bez mūsu un šo personu piekrišanas. Jums vienmēr jāizmanto mūsu tīmekļa vietne un franšīžu forums saskaņā ar franšīzes līgumu un jebkādiem citiem līgumiem, kas ir noslēgti ar mums, kā arī mūsu procedūru rokasgrāmatām un citām specifikācijām un standartiem.

Lietošanas noteikumu pārkāpumi

Šie lietošanas noteikumi un mūsu tīmekļa vietnes izmantošana ir uzskatāma par līgumu starp mums un jums. Saistību nepildīšana saskaņā ar šo līgumu tiks uzskatīta par saistību nepildīšanu arī saskaņā ar franšīzes līgumu. Ja mēs izvēlamies pārtraukt šo līgumu jūsu saistību nepildīšanas dēļ, mēs varam pēc saviem ieskatiem arī izvēlēties pārtraukt jūsu franšīzes līgumu.

Personīgās informācijas brīvprātīga atklāšana

Jebkādu personīgo informāciju, kuru iesniedzat franšīžu forumā ar publikācijas starpniecību, var lasīt, iegūt un izmantot citi franšīzes ņēmēji, kā arī to var izmantot jebkādā nolūkā, tostarp, lai nosūtītu jums neapstiprinātu korespondenci. Jebkādu personīgo informāciju, kuru jūs atklājat franšīzes ņēmēju lapā, jebkurš sabiedrības pārstāvis var lasīt, iegūt un lietot, kā arī izmantot jebkādā nolūkā. Mēs nepieprasām jums atklāt personīgu informāciju franšīžu forumā vai franšīzes ņēmēju lapā, bet, ja jūs to darāt, mēs drīkstam izmantot šādu informāciju jebkādā nolūkā.

Mēs neesam atbildīgi par nekādu personīgo informāciju, kuru jūs izvēlaties iesniegt franšīzes ņēmēju lapā ar publikācijas starpniecību. Mēs negarantējam jebkādas šādā veidā sniegtas personīgās informācijas drošību. Mēs neuzņemamies un jūs piekrītat atbrīvot mūs no jebkādas atbildības par jūsu personīgās informācijas atklāšanu, iesniedzot to ar publikācijas vai jūsu franšīzes ņēmēja lapas starpniecību.

Jebkuras publikācijas vai cita informācija, kas iesniegta ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību, var tikt saglabātas uz nenoteiktu laiku.

Franšīzes ņēmēju veikta informācijas ieguve

Jūs kā pašreizējs franšīzes ņēmējs varat saņemt personīgu informāciju no vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem, kuri ir ieinteresēti, lai bērns saņemtu mūsu piedāvātos produktus vai pakalpojumus, vai kuru bērns jau ir reģistrēts kādā no FasTracKids programmām, un citiem sabiedrības pārstāvjiem ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību. Mūsu tīmekļa vietnes privātuma politika nosaka šādas informācijas izmantošanu un atklāšanu, un jums kā informācijas ieguvējam jāievēro privātuma politika saistībā ar visu šāda veida informāciju.

Atruna par franšīžu forumu

Franšīžu forums satur viedokļus un uzskatus, ko izsaka citi franšīzes ņēmēji, kas nerīkojas kā mūsu darbinieki vai pārstāvji. Mēs neapstiprinām un negarantējam, kā arī neesam atbildīgi par jebkāda franšīzes ņēmēju ievietotā satura, informācijas vai publikāciju pareizību, patiesumu vai ietekmi.