FTK

Kompetencēs balstīta izglītība vissvarīgākā ir pirmsskolas vecumā

No š.g. septembra ‘’FasTrack Fundamentals’’ ir pieejams visiem sešgadniekiem Jelgavā ar Jelgavas Domes atbalstu gan Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, gan pirmsskolas izglītības iestādēs.  Arī Gulbenes dome nodrošina nodarbības jau divos bērnudārzos. ‘’FasTracKids’’ programmas ar daļēju pašvaldību atbalstu pieejamas Liepājā – Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā, Jēkabpilī – Jēkabpils Bērnu un jaunatnes centrā. Pirmo gadu uzsākts … Continue reading

No š.g. septembra ‘’FasTrack Fundamentals’’ ir pieejams visiem sešgadniekiem Jelgavā ar Jelgavas Domes atbalstu gan Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, gan pirmsskolas izglītības iestādēs.  Arī Gulbenes dome nodrošina nodarbības jau divos bērnudārzos. ‘’FasTracKids’’ programmas ar daļēju pašvaldību atbalstu pieejamas Liepājā – Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā, Jēkabpilī – Jēkabpils Bērnu un jaunatnes centrā. Pirmo gadu uzsākts pilotprojekts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Mākslinieciskās jaunrades centrā „Praktiskās estētikas skola”. Bet ar ģimeņu finansējumu FasTracKids programmas ‘’Fundamentals’’ un ‘’English’’ pieejamas Bērnu un jauniešu attīstības centros “Saules Stariņi” Ādažos un Daugavpilī, kā arī Rīgā, Ķīpsalā un bērnudārzā “Kates skola”.

FasTracKids Latvia uzsver, ka nepārtraukta spēja mācīties, sazināties, sadarboties, kritiski un radoši domāt ir svarīgākās prasmes 21.gadsimtam. Laiks, kad jāapgūst šīs prasmes, ir agrā bērnībā, jo šajā laikā veidojas smadzeņu nervu savienojumi, emocionālā un sociālā inteliģence. ‘’FasTracKids’’ programmas ļauj pirmsskolas izglītības sektorā strādājošajiem attīstīt bērniem mācīšanās prasmes visai dzīvei un iesaistīt ģimenes aizraujošā rotaļu un mācību procesā daudzviet Latvijā. Kompetencēs balstīta izglītība tādēļ vispirms jānodrošina tieši pirmsskolas vecumā.

FasTracKids Latvia valdes priekšsēdētājs Eduards Filippovs uzsver, ka ‘’Lai jēgpilni izmantotu bērnu attīstībai svarīgākos gadus, FasTracKids Latvia sniedz tehnoloģisko un metodisko atbalstu pirmsskolas izglītības iestādēs un interešu izglītības centros daudzviet Latvijā. Esam gandarīti par pašvaldībām, kas izprot un nodrošina kompetencēs balstītu izglītību pirmsskolā jau šodien.’’

Papildus vērienīgam mācību priekšmetu vai tēmu lokam, kas sniedz dzīvei un skolai tik nepieciešamās zināšanas, FasTracKids programmu ietvaros tiek nodrošināta pamatprasmju jeb kompetenču attīstība. FasTracKids izglītības mērķi ir:

  1. Rosināt mīlestību mācīties mūža garumā: Mīlestību mācīties rada neremdināma zinātkāre un nepārtraukta pamudinājums. Bērniem patīk FasTracKids®, jo mūsu programmas aizrauj un vairo viņu iztēli.
  2. Iemācīt, kā piemērot un nodot tālāk zināšanas: Lai gūtu panākumus, būtiska ir prasme vairākos veidos izmantot apgūto informāciju. FasTracKids atbalsta bērnu, sniedzot viņam iespēju ne tikai iegaumēt informāciju, bet arī padziļināt izpratni par jauniem jēdzieniem un, visbeidzot, par pasauli kā tādu.
  3. Veidot komunikācijas un runāšanas prasmes: Parasti vieni no visveiksmīgākajiem indivīdiem ir tie, kuriem piemīt spēcīgas komunikācijas prasmes, tāpēc FasTracKids mācību plāna ietvaros bērniem tiek mācīts, kā pēc iespējas labāk izmantot komunikācijas prasmes.
  4. Pilnveidot radošās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes: Spēja radoši domāt un risināt problēmas parasti ieņem augstu vietu darba devējiem nepieciešamo prasmju sarakstā. FasTracKids mācību plāns veicina aktīvu un reaktīvu domāšanu, tā ietvaros pasniedzot bērniem aizraujošus priekšmetus un iesaistot viņus interesantās aktivitātēs.
  5. Veicināt līderību un personīgo izaugsmi: Visā bērnu dzīves laikā viņiem nāksies saskarties ar situācijām, kurās būs jābūt gan līderiem, gan arī jāprot sekot citiem līderiem. FasTracKids sagatavo bērnus, ļaujot viņiem uzņemties pozitīvas līderu lomas, iesaistoties lomu spēlēs un sadarbojoties grupā.
  6. Sagatavot bērnu skolai un dzīvei: FasTracKids klase ir bērniem pielāgota un pasniedzēju pārvaldīta vide, kurā audzēkņi tiek rosināti būt par svarīgiem mācību procesa noteicējiem. Interaktīvās tāfeles jeb FasTrack® Mācību stacijas izmantošana iedrošina bērnus efektīvi pielietot tehnoloģijas.

Comments are closed.