FTK

FasTracKids radoši zinātniskās laboratorijas jūnijā

Aicinām jūnijā piedalīties radoši zinātniskajās laboratorijās ar mūsu spilgtāko nodarbību tematisko un saturisko izlasi 4 nedēļas, 5 dienas nedēļā , 4 stundas/dienā. Bērniem no 3-7 gadiem. Pirmās nedēļas (5.-9. jūnijā) tēma ir “Mana anatomija”. Bērni mācīsies par cilvēka ķermeni, lai to izzinātu , gūtu izpratni par orgānu nozīmi un darbību. Ja ķermeņa sistēma labi darbojas, … Continue reading

Aicinām jūnijā piedalīties radoši zinātniskajās laboratorijās ar mūsu spilgtāko nodarbību tematisko un saturisko izlasi 4 nedēļas, 5 dienas nedēļā , 4 stundas/dienā. Bērniem no 3-7 gadiem.

Pirmās nedēļas (5.-9. jūnijā) tēma ir “Mana anatomija”. Bērni mācīsies par cilvēka ķermeni, lai to izzinātu , gūtu izpratni par orgānu nozīmi un darbību. Ja ķermeņa sistēma labi darbojas, mēs varam augt, dzīvot veselīgi un daudz ko dzīvē paveikt. Bērni papildinās zināšanas, uzzinot vairāk par dažādiem orgāniem un mūsu ķermeņa daļām, veiks dažādus eksperimentus, izzinās ķermeņa pamatfunkcijas, izpratīs dažādu orgānu nozīmi, kuri ļauj mums elpot, nodrošina veselīgu asinsriti un ļauj uzņemt barību.

Otrās nedēļas (12.-16. jūnijā) tēma ir “Astronomijas apguve”. Bērni mācīsies par sauli un zvaigznēm. Pētot, mēs gūsim labāku izpratni par naksnīgajās debesīs redzamajām parādībām. Mēs uzzināsim, cik Saulei ir būtiska nozīme un spēks, un kāda ir tās mijiedarbība ar Zemi. Bērni papildinās zināšanas atklājot, ka zvaigznājs ir savstarpēji savienotu zvaigžņu grupa, kas veido vienotu attēlu. Novērosim un atpazīsim ziemeļu un dienvidu pusložu zvaigznājus. Izmantojot interaktīvo tāfeli, sekosim līdzi Zemes orbītai ap Sauli un labāk izpratīsim to savstarpējo mijiedarbību. Veicot eksperimentus un iesaistoties aktivitātēs, uzzināsim par Saules sistēmas objektiem, piemēram, planētām, meteoriem un komētām un vairāk par to savstarpējo mijiedarbību.

Trešās nedēļas (19.-22. jūnijā) tēma ir “Zemes zinātnes”. Bērni mācīsies atpazīstot dažādos klimatus pasaulē un izprast to veidošanās iemeslus. Mēs uzzināsim, ka dažādās vietās, kur nav vienādi laikapstākļi, klimats ietekmē cilvēku apģērbu un augu valsti. Tā kā lielāko daļu mūsu planētas virsmas klāj ūdens, aplūkosim okeānus un to nozīmi. Mēs ceļosim no jūras krastiem uz Ziemeļu Ledus okeānu un Antarktisko okeānu, lai izpētītu okeāna dibenu un tā kalnu grēdas, kā arī vulkānisko aktivitāti, kas palīdz veidot Zemes reljefu. Tiks pētīta unikālā okeāna dzīvnieku un augu dažādība pasaulē. Mēs veidosim savus vulkānus, lai demonstrētu, kā radās dažas salas, un sniegsim prezentācijas par mūsu eksperimentiem, kas tiks filmētas, izmantosim klausīšanās un komunikācijas prasmes, spēlējot spēles, lai atpazītu dažādas krasta līnijas, strādāsim komandā un izmantosim loģiku, lai noteiktu, kādas lietas būtu svarīgi ņemt līdzi ekspedīcijā polāro okeānu pētīšanai.

Ceturtā nedēļas (26.-30. jūnijā) tēma ir “Dabas zinātnes”. Tā kā trīs ceturtdaļas no mūsu planētas klāj ūdens, pārsvarā okeāni un jūras, ir būtiski pētīt un izprast sālsūdens fizikālās īpašības no zinātnes viedokļa. Šajās nodarbībās bērni izzinās arī unikālās pazīmes, kas piemīt peldspējai sālsūdenī. Mēs pētīsim magnētus un magnētiskos spēkus, veidojot aizraujošas rotaļas un rotaļlietas. Mēs atklāsim, ka vielas eksistē cietā, šķidrā vai gāzveida stāvoklī un, izmantojot interaktīvo tāfeli, spēlēsim spēli, kurā tiks demonstrētas molekulas un to darbība. Iztēlosimies, ka esam molekulas, kuras sakarst vai kļūst lēnākas, iztvaikojot un sasalstot.

Pietikšanās ar interneta veidlapas starpnieību: https://goo.gl/forms/R2l7mMXobHelHqN23

 


Comments are closed.