FTK

Bērni no Latvijas apliecina publiskās runas prasmes starptautiskā konkursā

Š.g. 31.maijā, Gulbenē un š.g. 6.jūnijā Jelgavā, sveikti nacionālie starptautiskā konkursa ‘’FasTracKids balsis 2019’’ uzvarētāji. Mazuļu grupā grupā par labāko publisko runu apbalvota Sāra Kļaviņa no Gulbenes 1.pirmskolas izglītības iestādes ‘’Ekoskola’’un bērnu grupā godalgots Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”audzēknis Krišjānis Čulba.   Starptautisks bērnu agrīnās attīstības uzņēmums ‘’FasTracKids’’ nodrošina bērniem visu rīkus, kas nepieciešami panākumu … Continue reading

Š.g. 31.maijā, Gulbenē un š.g. 6.jūnijā Jelgavā, sveikti nacionālie starptautiskā konkursa ‘’FasTracKids balsis 2019’’ uzvarētāji. Mazuļu grupā grupā par labāko publisko runu apbalvota Sāra Kļaviņa no Gulbenes 1.pirmskolas izglītības iestādes ‘’Ekoskola’’un bērnu grupā godalgots Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”audzēknis Krišjānis Čulba.

 

Starptautisks bērnu agrīnās attīstības uzņēmums ‘’FasTracKids’’ nodrošina bērniem visu rīkus, kas nepieciešami panākumu gūšanai 21. gadsimtā. Viena no visbūtiskākajām prasmēm ir efektīva komunikācija. Lai izvērstu pieredzes apmaiņu starptautiskā mērogā, ‘’FasTracKids International’’ ik gadu rīko starptautisku runas konkursu Voices of FasTracKids (FasTracKids balsis). Programmā FasTrack®Fundamentals iesaistītie bērni demonstrē savu grūto darbu un progresu, sacerot, sarakstot un prezentējot runu savā dzimtajā valodā. Ikviens dalībnieks uzstājas ar savu runu klasesbiedru priekšā, un FasTracKids skolotājs to filmē. Šogad konkursā piedalījās vairāk kā 200 bērni no «FasTracKids» mācību centriem 16 valstīs.

Papildus iespējām, kuras pirmsskolas izglītības iestādēm un interešu izglītībai sniedz ‘’FasTracKids’’ programmas, bērniem ir unikāla iespēja apliecināt savas spējas starptautiskā līmenī. Programmu dalībnieki piedalās starptautiskos konkursos un iniciatīvās. Maijā noslēdzās konkurss ‘’FasTracKids balsis 2019’’, kurā no Latvijas piedalījās trīs mācību iestāžu audzēkņi. Bērni sniedza vēstījumus ‘’Ko man nozīmē FasTracKids?’’ dzimtajā valodā. Vēstījums tika titrēts angļu valodā un sniegts izvertēšanai starptautiskai žūrijai, kuru veidoja ‘’FasTracKids International’’ Denverā, ASV. Konkursa mērķis ir attīstīt bērnu komunikācijas un prezentācijas prasmes, novērtēt bērnu radošumu un pasniedzēju ieguldījumu. Šogad Latvijas bērni piedalījās starptautiskajā konkursā trešo reizi.

Gūstot starptautisku ‘’FasTracKids’’ žūrijas vērtējumu, Latvijā bērnu grupā labākās runas prasmes demonstrēja Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”audzēknis Krišjānis Čulba. Jelgavas PII ‘’Sprīdītis’’ absolvents un ‘’FasTracKids International’’ rīkotā runas konkursa ‘’FasTracKids balsis 2019’’ uzvarētājs Krišjānis Čulba‘’Jelgavas Vēstnesim’’ atzina: ‘’Kad izaugšu liels, es gribu kļūt par pētnieku – pētīt alas, dzīvniekus un ūdeni, tāpēc man ļoti labi skolā būs jāmācās dabaszinības. Galvenais zināt to, kā neapmaldīties.’’

Krišjāņa runa

Mazuļu grupā uzvarēja Sāra Kļaviņa no Gulbenes 1.pirmskolas izglītības iestādes ‘’Ekoskola’’. Gulbenes 1.pirmskolas izglītības iestādes ‘’Ekoskola’’ audzēkne Sāra ir aktīva, enerģiska un pārsteidz apkārtējos ar pašas rakstītu un pierakstītu dzeju.

Sāras uzstāšanās

Bērnu panākumi ļauj iepazīt latviešus un apliecināt bērnu spējas un talantus vienaudžu vidū, kas tiek nostiprināti daudzviet pasaulē. Bērnu spējas atraisa starptautiski sertificēti ‘’FasTracKids’’ programmu pasniedzēji ciešā sadarbībā ar ģimenēm.  Latvijas bērni ir talantīgi un mērķtiecīgi.

FasTracKids Latvia valdes priekšsēdētājs Eduards Filippovs:‘’Digitālā transformācija ekonomikā ir iespējama tad, ja bērnībā atraisām nākotnē nozīmīgus talantus un prasmes. ‘’FasTracKids’’ programmas un pasniedzēji atraisa bērnu zinātkāri un mīlestību mācīties.’’

Tādēļ ir gandarījums, ka investīcijas bērnu attīstībā Jelgavas pilsētā un Gulbenes novadā ir daļa no pašvaldību ilgtspējas stratēģijas. ‘’’FasTracKids Latvia’’ saredz, ka pašvaldībās būtiskākās reformas ir jāveic vispirms investīciju jomā. Tikai apzinoties iedzīvotāju vajadzības un nākotnes perspektīvas ir jāplāno administratīvās reformas.  Starptautiskā pieredze vēsta, ka lielākā atdeve ekonomikā ir no investīcijām izglītībā un īpaši pirmsskolas izglītībā. Ir praktiski izmērāma šo investīciju ietekme bērnu attīstībā, ģimeņu labklājībā un ekonomikas izaugsmē.

Papildus informāciju par investīcijām pirmsskolā un to ekonomisko ietekmi: TEDxTC Talk, ekonomists Art Rolnick

Par FasTracKids:

“FasTracKids Latvia” pārstāv starptautiski atzītu, daudzpusīgu, multisensoru un interaktīvu agrīnās mācīšanās programmu klāstu bērniem no 6 mēnešiem līdz 8 gadiem. Balstoties uz zinātniskiem pētījumiem un 20 gadu darba praksi vairāk kā 270 mācību centros katru gadu mācās 120 000 bērni, 56 valstīs, 24 valodās. Latvijā FasTracKids programmas pieejamas visiem Jelgavas un Gulbenes pilsētas sešgadniekiem ar pašvaldības atbalstu, kā arī Liepājā, Jēkabpilī ar daļēju pašvaldības atbalstu, bet ar ģimeņu finansējumu Daugavpilī un Rīgā.

“FasTracKids'” programmas nodrošina labus un pamatoti pārbaudāmus bērnu daudzpusīgas attīstības rezultātus. Šis agrīnā vecumā iegūtais zināšanu un prasmju pamats ir būtisks ne tikai kā sagatavošanās skolai, bet visai dzīvei, jo attīsta līderismu un vēlmi mācīties visa mūža garumā. “FasTracKids” multisensorā, interaktīvā un uz bērniem orientētā mācību pieredze iesaista bērnus un vecākus mācību procesā pateicoties detālai apmācību metodikai un starptautiski sertificētiem pasniedzējiem.


Comments are closed.