FTK

Biznesa Iespējas

Lai sazinātos ar FasTracKids Latvia programmu licenču iegādes vai citos ar apmācību parogrammām un to pasniegšanu saistītos jautājumos, lūdzam aizpildīt kontaktinformācijas formu, nozpiežot “SAZINĀTIES AR FASTTRACKIDS”.

Sazinaties_ar_Fastrackids