FTK

Gatavosim bērnus nākotnei šodien

Eduards Filippovs, FasTracKids Latvia un Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs. Vairāk kā desmit gadus strādāju ar uzņēmējiem, esmu analizējis prasmes, kas tiks pieprasītas nākotnē un izglītības sistēmas piedāvājumu dažādos izglītības līmeņos. Šobrīd pārstāvu daudzpusīgāko un mūsdienīgāko pirmsskolas izglītības programmu klāstu – ‘’FasTracKids International’’. Kāpēc esmu izvēlējies strādāt ar ‘’FasTracKids’’? – Tāpēc, ka kā tēvs es vēlos, … Continue reading

EF_FTK_Riga_Web

Eduards Filippovs, FasTracKids Latvia un Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs.

Vairāk kā desmit gadus strādāju ar uzņēmējiem, esmu analizējis prasmes, kas tiks pieprasītas nākotnē un izglītības sistēmas piedāvājumu dažādos izglītības līmeņos. Šobrīd pārstāvu daudzpusīgāko un mūsdienīgāko pirmsskolas izglītības programmu klāstu – ‘’FasTracKids International’’.

Kāpēc esmu izvēlējies strādāt ar ‘’FasTracKids’’? – Tāpēc, ka kā tēvs es vēlos, lai vecāki, pedagogi, pašvaldību vadītāji un izglītības politikas veidotāji, pievērstu uzmanību zināšanām un prasmēm, kas būs nepieciešamas bērniem 21.gadsimtā. Esmu pārliecināts, ka bērna atmiņā izplēnēs mazsvarīgas sadzīviskas detaļas, bet saglabāsies vai zudīs interese par dzīvi, vēlme sadarboties ar apkārtējiem un pilnveidoties.

Saskaņā ar T.Vāgnera pētījumu ‘’Globālo sasniegumu plaisa’’, 7 prasmes izdzīvošanai 21.gadsimtā ir:

  • Kritiska domāšana un problēmu risināšana;
  • Sadarbība grupās;
  • Veiklība un piemērošanās spēja;
  • Iniciatīva un uzņēmība;
  • Efektīva mutiskā un rakstiskā saziņa;
  • Piekļuve informācijai un tās analīze;
  • Zinātkāres un iztēles attīstība.

Uzdosim paši sev jautājumu – vai šīm prasmēm tiek pievērsta pietiekama uzmanība mājās, mūsu pirmsskolas vai interešu izglītības iestādēs? – Mani māc pamatotas šaubas. Hārvardas Universitātes Bērna attīstības centra pētījumi pasaka vēl vairāk – ‘’bērnam uzsākot tradicionālo izglītību kritiskie smadzeņu attīstības gadi ir pagājuši.’’ Vai mēs Latvijā izmantojam mūsu bērnu agrīnās dzīves gadus, lai atvērtu šo iespēju logu? Tie ir atklāti jautājumi un atbildes nav viennozīmīgas, tās ir mūsu pašu ziņā.

Šobrīd mums ir visas iespējas pazaudēt galveno pirmsskolas izglītības mērķi – bērna attīstību, apmulstot no bezgalīgām diskusijām par līdzekļu trūkumu pedagogu atalgojumam, bērnudārzu būvniecībai vai brīvpusdienām. Nezaudēsim laiku! Domāsim, kādai nākotnei mēs gatavojam bērnus! Kā viņi nodrošinās savu dzīvi, ja saskaņā ar vairākiem pētījumiem, 50% no profesijām 2030.gadā vairs neeksistēs? Vai izvēlēsimies metodiku kalnus uz papīra, vai uz rezultātiem balstītu rīcbu?

Mums ir pieejami instrumenti, kas ļauj bērniem atklāt viņu talantus, nostiprināt zinātkāri un sagatavot starptautiskai konkurencei mainīgā un dinamiskā darba tirgū. Mums ir pieejamas ‘’FasTracKids’’ integrētas rotaļu nodarbības dabaszinātnēs, ekonomikā, radošā literatūrā, kopumā 12 humanitārās un eksaktās tēmās. ‘’FasTracKids’’ programmās rotaļājamies dzimtajā, attīstībai visnozīmīgākajā – latviešu valodā vai krievu valodā. Un tādā pat kvalitātē kā valstīs ar konkurētspējīgāko izglītības sistēmu pasaulē – Austrālijā vai ekonomiku – Singapūrā.

Es aicinu vecākus izvēlēties starptautiski atzītu un zinātniski novērtētu kvalitāti Latvijas bērniem draudzīgākajās pašvaldībās. Jums ir iespēja pilnveidot bērnu, sadarboties ar starptautiski sertificētiem pasniedzējiem un pieprasīt mūsdienīgu, pārbaudītu un daudzpusīgu saturu jēgpilnām rotaļām. Ceru, ka bērnu attīstībai svarīgākajā laikā, mēs kopīgi atradīsim argumentus par labu rīcībai. LR Satversmē ir noteikts – ‘’Ikvienam ir tiesības uz izglītību!’’, gādāsim, lai vienlīdzīgas iespējas būtu pieejamas visiem bērniem Latvijā!

Tuvāko mācību vietu var atrast: http://fastrackids.lv/find-locations/

Rakstiet mums: birojs@fastrackids.lv

Sekojiet mums Facebook: FasTracKids Latvia un Twitter: FasTracKids_LV


Comments are closed.